ติดต่อ

บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
132 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ติดต่อขอใช้บริการ
  ห้องพัก  0 2529 7100 ต่อ 0 หรือ 0 2564 7000 ต่อ 77000, 77997 (ประชาสัมพันธ์บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร)
  ห้องประชุม  0 2529 7100 ต่อ 77236, 77237 (ฝ่ายบริหารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร)
  pr-ssh@nstda.or.th
  http://www.nstda.or.th/ssh
  บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร (Sirindhorn Science Home)
   
Linehttps://lin.ee/DF7Xal9

 

   การเดินทาง