บริการด้านสถานที่สำหรับจัดกิจกรรม

บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรมีความพร้อมด้านสถานที่ เพื่อให้บริการในการจัดประชุม สัมมนา การจัดแสดงผลงานสำหรับกิจกรรมวิชาการ และการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
   ห้องประชุม (Auditorium) เหมาะสำหรับกิจกรรมอบรม/สัมมนา รองรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ถึง 450 คน
   ห้องประชุม (Lecture)  เหมาะสำหรับกิจกรรมอบรม/สัมมนา รองรับผู้เข้าร่วมได้ 55 คน และ 90 คน
   ห้องพัก  สำหรับการบริการที่พักค้างแรม พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก รองรับผู้เข้าพักได้ถึง 300 คน

   ห้องทานอาหาร (Canteen) มีพื้นที่ใช้สอยรวม 2 ชั้น สามารถรองรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ถึง 210 คน 
   พื้นที่อเนกประสงค์ สำหรับจัดกิจกรรมได้ทั้งภายในอาคาร และภายนอกอาคาร

ห้องประชุมและพื้นที่ทำกิจกรรม

ห้องประชุม

ห้องออดิทอเรียม (Auditoriumห้องประชุมขนาดใหญ่ พื้นที่ใช้สอย 560 ตร.ม. สามารถจัดพื้นที่การใช้งานได้หลายรูปแบบ รองรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ถึง 450 ที่นั่ง

ตัวอย่าง รูปแบบการจัดห้องออดิทอเรียม (Auditorium)  

ห้องบรรยาย 1 (Lecture 1)   เหมาะสำหรับกิจกรรมอบรม/สัมมนา รองรับผู้เข้าร่วมได้ 30 – 55 ที่นั่ง

ห้องบรรยาย 2 (Lecture 2)   เหมาะสำหรับกิจกรรมอบรม/สัมมนา รองรับผู้เข้าร่วมได้ 60 – 90 ที่นั่ง

ห้องประชุมขนาดเล็ก (ห้อง VIP) อยู่บริเวณอาคาร 1 ชั้น 1 เหมาะสำหรับกิจกรรมการประชุมกลุ่มย่อย ปรับเป็นห้องรองรับแขกวีไอพีหรือวิทยากร สามารถรองรับได้ 25 ที่นั่ง 

ห้องประชุมขนาดเล็ก (SC 102) อยู่บริเวณอาคาร 2 ชั้น 1 เหมาะสำหรับกิจกรรมการประชุมกลุ่มย่อย สามารถรองรับได้ 20 ที่นั่ง

ห้องพัก

บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร มีความพร้อมในการบริการที่พักค้างแรม พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับวิทยากร แขกพิเศษพี่เลี้ยงเยาวชน และผู้ทำกิจกรรม เพื่อให้ผู้ที่มาร่วมทำกิจกรรมได้ทำกิจกรรมอย่างเต็มที่
   ห้องพักขนาด 2 เตียง จำนวน 12 ห้อง พร้อมเครื่องปรับอากาศ และห้องน้ำในตัว
   ห้องพักขนาด 4 เตียง จำนวน 50 ห้อง โดยสามารถปรับขยายเป็น 6 เตียง พร้อมเครื่องปรับอากาศ และห้องน้ำในตัว
   ห้องพักผ่อนอิริยาบถ (บนอาคาร 10 ชั้น) สำหรับพบปะสนทนา อ่านหนังสือ ดูโทรทัศน์ หรือปรึกษาการทำงานกลุ่ม
   บ้านพักรับรอง ขนาด 2 เตียง จำนวน 16 ห้อง พร้อมเครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำในตัว ห้องรับแขก มุมครัว และมุมระเบียงพักผ่อน

ห้องพักขนาด 2 เตียง

ห้องพักขนาด 4 เตียง

ห้องพักผ่อนอริยาบท  สำหรับพบปะสนทนา อ่านหนังสือ ดูโทรทัศน์ หรือปรึกษาการทำงานกลุ่ม 

บ้านพักรับรอง

ห้องทานอาหาร (กิจกรรม)

ห้องทานอาหารชั้น 1  สามารถรองรับได้ 150 คน
♦ รองรับการจัดรูปแบบ VIP ได้ 30 คน
♦ รองรับการจัดรูปแบบทั่วไป ได้ 120 คน

ห้องทานอาหารชั้น 2  สามารถรองรับได้ 60 คน

รวมพื้นที่สำหรับทานอาหารบริเวณชั้น 1 และชั้น 2 สามารถรองรับได้ 210 คน

พื้นที่อเนกประสงค์

สระว่ายน้ำ

ห้องซาวน่า

สนามกีฬาในร่ม 

ลานสันทนาการ บริเวณชั้น 3 

พื้นที่จุดรีดผ้า (ผู้เข้าพักทั่วไป)

พื้นที่ทานอาหาร (ผู้เข้าพักทั่วไป)