ข่าวประชาสัมพันธ์

ค่ายพัฒนาทักษะการสื่อสารสำหรับน้องที่มีปัญหาการสื่อสาร ผ่านกิจกรรมวิทยาศาสตร์แสนสนุก

     ค่ายพัฒนาทักษะการสื่อสารสำหรับน้องที่มีปัญหาการสื่อสาร ผ่านกิจกรรมวิทยาศาสตร์แสนสนุก 

อ่านต่อ »