หน้าแรก ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. ประกาศผลผู้ชนะเลิศการประกวด Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards Season 5
ซอฟต์แวร์พาร์ค สวทช. ประกาศผลผู้ชนะเลิศการประกวด Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards Season 5
29 ก.ย. 2563
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) ร่วมกับบริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด ผู้พัฒนาเว็บไซต์ www.WealthMagik.com สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชันและคอมพิวเตอร์ (TACGA) มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุนกราฟิกส์ไทย และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย จัดประกาศผลโครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards Season 5 ในหัวข้อ “เกษียณไว อารมณ์ดี” โครงการประกวดพัฒนาสื่อการ์ตูนแอนิเมชันที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ผลหมวดการ์ตูนแอนิเมชัน ประเภทนักเรียนนักศึกษา ทีม Tomato จาก จุฬาฯ กับผลงาน “ออกดอกออกผล” และประเภทบุคคลทั่วไป ทีมเต่าสามขา กับผลงาน “อยากเกษียณไว ให้มาหาผม” คว้ารางวัลชนะเลิศไปครอง ส่วนหมวดวีดิทัศน์เรื่องสั้น ชนะเลิศคือ ทีมราหูฟิล์ม กับผลงาน “ต้อง(ปิดมือถือ)ปล้น” นับเป็นการต่อยอดความรู้ทักษะและความคิดสร้างสรรค์นำมาปรับเข้าใช้ด้วยกันจนเกิดเป็นผลงานพัฒนาที่น่าสนใจ


(ดร.ภัทราวดี พลอยกิติกูล ท่านที่ 4 นับจากทางด้านขวา)

ดร.ภัทราวดี พลอยกิติกูล ผู้อำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (ซอฟต์แวร์พาร์ค) สวทช. กล่าวว่า โครงการนี้จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2559 เพื่อเป็นเวทีให้กับนักเรียนนักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไปได้แสดงศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีนำความรู้ ทักษะ และความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาผลงาน เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านการเงินที่เข้าใจยากให้เข้าใจง่ายขึ้น เข้าถึงได้ทุกช่วงวัย และเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยบริหารเงินออมให้งอกเงยเพื่ออนาคตยามเกษียณ ซึ่งการประกวดแบ่งเป็น 2 หมวดใน 3 ประเภท ได้แก่ หมวดการ์ตูนแอนิเมชัน ประเภทนักเรียนนักศึกษา และประเภทบุคคลทั่วไป และหมวดวีดิทัศน์เรื่องสั้น (Short Video) ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 275,000 บาท

โดยในปีนี้ ผู้ชนะเลิศหมวดการ์ตูนแอนิเมชัน ประเภทนักเรียนนักศึกษา ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาท ได้แก่ ทีม Tomato จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับผลงาน “ออกดอกออกผล” รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รับเงินรางวัล 20,000 บาท ได้แก่ทีม The Golden Sky จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับผลงาน “Debt operated สุขใจไร้หนี้” และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รับเงินรางวัล 10,000 บาท และคว้า Popular vote รับเงินรางวัล 5,000 บาทด้วย ได้แก่ทีม เบาได้เบา จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กับผลงาน “The Chess เกมกระดานชีวิต”

ในส่วนของหมวดการ์ตูนแอนิเมชัน ประเภทบุคคลทั่วไป รางวัลชนะเลิศรับเงินรางวัล 80,000 บาท ได้แก่ ทีมเต่าสามขา โดยคุณธนโชติ ชำนินาวากุล และคุณสินีนาฏย์ เพิ่มทองคำ กับผลงาน “อยากเกษียณไว ให้มาหาผม” รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รับเงินรางวัล 30,000 บาท และคว้า Popular Vote 5,000 บาท เป็นของทีม ทุนภรรยาการผลิต โดยคุณบุญญฤทธิ์ อ่อนละออ กับผลงาน “ไอ้สิว…..สยิวโลก” และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รับเงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่ ทีม ACTITEM โดยคุณจิรธณ จิรอุดมพล กับผลงาน “MY UNCLE”

และหมวดวีดิทัศน์เรื่องสั้น (Short Video) ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมราหูฟิล์ม โดยคุณ ณรงค์ เสประโคน กับผลงาน “ต้อง(ปิดมือถือ)ปล้น” รับเงินรางวัล 40,000 บาท และคว้า Poplar Vote 5,000 บาทด้วย ส่วนรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 20,000 บาท ได้แก่ ทีม Hierophant โดยคุณพลพัต สีลาพงศธร คุณตาธาร มาร์ และคุณชัชนภ ธีระพงษ์ กับผลงาน “ชีวิตต้องมีแผน” และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รับเงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่ ทีม ถ่ายไปเรื่อย โดยคุณอัครกมล เลิศมโนกุลชัย คุณศุภโชติ สุขสวัสดิ์ และคุณสุรดิษ สุขทรัพย์ กับผลงาน “The Czardas” ซึ่งทุกรางวัลจะได้รับโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตรการร่วมเข้าแข่งขันประกวดผลงาน

  

แชร์หน้านี้: