หน้าแรก นาโนเทค สวทช. ส่งมอบผลงาน “ชุดตรวจ NANO COVID-19 Antigen Rapid Test” ให้กับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
นาโนเทค สวทช. ส่งมอบผลงาน “ชุดตรวจ NANO COVID-19 Antigen Rapid Test” ให้กับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
22 ก.ค. 2564
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ พร้อมด้วย ดร.เดือนเพ็ญ จาปรุง ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยวัสดุตอบสนองและเซ็นเซอร์ระดับนาโน ดร.ณัฐปภัสร วิริยะชัยพร นักวิจัยทีมวิจัยวัสดุตอบสนองระดับนาโน ส่งมอบผลงาน “ชุดตรวจ NANO COVID-19 Antigen Rapid Test” จำนวน 500 ชิ้น ให้กับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมี ศ. นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และ อาจารย์ ดร.เอกวัฒน์ ผสมทรัพย์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานคณบดีชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ถนนพระราม 6 กรุงเทพมหานคร โดย นาโนเทค สวทช. มีแผนการส่งมอบชุดตรวจ NANO COVID-19 Antigen Rapid Test” อีกครั้งในวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เพิ่มอีก จำนวน 500 ชุด รวมเป็น 1,000 ชุด

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) พัฒนานวัตกรรม ชุดตรวจ NANO COVID-19 Antigen Rapid Test ซึ่งเป็นชุดทดสอบอย่างง่ายและรวดเร็วสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (Professional Use) ซึ่งผ่านการประเมินประสิทธิภาพจากทางคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เรียบร้อยแล้ว โดยชุดตรวจ NANO COVID-19 Antigen Rapid Test นี้สามารถตรวจหาแอนติเจนหรือตัวเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ได้ในเวลาเพียง 5-15 นาที และมีความไวถึง 98% และความจำเพาะสูงถึง 100% ซึ่งสามารถใช้ตรวจคัดกรองผู้ป่วยโควิด-19 ในเบื้องต้นได้ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณผู้ป่วยที่ต้องตรวจด้วยวิธีการ RT-PCR (Real Time Polymerase Chain Reaction) ที่ต้องใช้เวลาประมาณ 24-48 ชั่วโมง โดยผู้ที่ให้ผลบวกด้วยวิธี Antigen Rapid Test นี้ ต้องได้รับการตรวจยืนยันด้วยวิธี RT-PCR เพื่อยืนยันอีกครั้ง

“ปัจจุบัน นาโนเทค สวทช. มีความพร้อมและกำลังหาภาคเอกชนเข้ามารับอนุญาตใช้สิทธิ์เพื่อผลิตและจำหน่ายต่อไป”

22 ก.ค. 2564
0
แชร์หน้านี้: