หน้าแรก นาโนเทค สวทช. ส่งมอบหน้ากากอนามัย n-Breeze ให้โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
นาโนเทค สวทช. ส่งมอบหน้ากากอนามัย n-Breeze ให้โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
22 พ.ค. 2564
0
ข่าวประชาสัมพันธ์

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำโดย ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ พร้อมด้วย ดร.วรล อินทะสันตา ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยวัสดุผสมและการเคลือบนาโน นำหน้ากากอนามัย n-Breeze จำนวน 3,500 ชิ้น โดยแบ่งออกเป็น หน้ากากอนามัย n-Breeze M02 จำนวน 1,000 ชิ้น และหน้ากากอนามัย n-Breeze M03 จำนวน 2,500 ชิ้น ให้แก่โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน โดยมี ผศ.นพ.วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และ รศ.ดร.พรสวรรค์ เหลืองวุฒิวงษ์ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารราชนครินทร์ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

22 พ.ค. 2564
0
แชร์หน้านี้: