หน้าแรก Mini Workshop หัวข้อ Automotive and Advanced Transportation Engineering
Mini Workshop หัวข้อ Automotive and Advanced Transportation Engineering
3 ต.ค. 2564
0
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของงานพัฒนากำลังคน

โครงการ TAIST Tokyo Tech ร่วมกับ ศูนย์วิจัยแห่งชาติ และ ตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยพันธมิต ได้แก่  Tokyo Institute of Technology , สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง (สจล.), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ( มจธ.) ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ศล.) และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (ศว.) จัด Mini workshop ในหัวข้อ “ Automotive and Advanced Transportation Engineering”

ในวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564
เวลา 9:00-11:00 (เวลาไทย)
ลงทะเบียน: https://zoom.us/meeting/register/tZUkduGopj8jEtGPVmH6W3Cus3XpzQHrCveg

Automotive_1
Automotive_2
3 ต.ค. 2564
0
แชร์หน้านี้: