หน้าแรก ภารกิจ กลุ่มพัฒนาและสร้างเสริมบุคลากรวิจัย ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของงานพัฒนากำลังคน
ข่าว สวทช.
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของงานพัฒนากำลังคน
7 ก.ย. 2566
สวทช. ผนึกกำลัง A*STAR  ร่วมผลิตกำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและร่วมทำวิจัย ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสิงคโปร์
อ่านเพิ่มเติม
30 ส.ค. 2566
HRD Newsletter Vol.45
อ่านเพิ่มเติม
30 ส.ค. 2566
HRD Newsletter Vol.44
อ่านเพิ่มเติม
30 ส.ค. 2566
HRD Newsletter Vol.43
อ่านเพิ่มเติม
23 ส.ค. 2566
สวทช. จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาโครงการ TAIST-Tokyo Tech
อ่านเพิ่มเติม
19 ส.ค. 2566
นำผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเข้าเฝ้าฯ ประจำปี 2566
อ่านเพิ่มเติม
3 มี.ค. 2566
Final Call เปิดรับสมัครบุคคลให้มีโอกาสเข้าคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ จำนวน 70 ทุน
อ่านเพิ่มเติม
26 ส.ค. 2565
สวทช. ปฐมนิเทศนักศึกษาทุน TGIST ปีการศึกษา 2565
อ่านเพิ่มเติม
26 เม.ย. 2565
กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสำหรับเยาวชนไทย ประจำปี 2565
อ่านเพิ่มเติม
โหลดเพิ่มเติม