หน้าแรก พันธกิจ กลุ่มพัฒนาและสร้างเสริมบุคลากรวิจัย ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของงานพัฒนากำลังคน
ข่าว สวทช.
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของงานพัฒนากำลังคน
3 มี.ค. 2566
Final Call เปิดรับสมัครบุคคลให้มีโอกาสเข้าคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ จำนวน 70 ทุน
อ่านเพิ่มเติม
26 ส.ค. 2565
สวทช. ปฐมนิเทศนักศึกษาทุน TGIST ปีการศึกษา 2565
อ่านเพิ่มเติม
26 เม.ย. 2565
กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสำหรับเยาวชนไทย ประจำปี 2565
อ่านเพิ่มเติม
19 เม.ย. 2565
วช. – สวทช. มหาวิทยาลัยไทย 5 แห่ง และ Tokyo Tech ลงนามความร่วมมือ “บันทึกข้อตกลงการดำเนินการโครงการ TAIST-Tokyo Tech ระยะที่ 4” ร่วมพัฒนาบุคลากรวิจัยและวิศวกรรมทักษะสูงสำหรับภาคอุตสาหกรรม
อ่านเพิ่มเติม
17 มี.ค. 2565
สวทช. เปิดรับสมัครนักเรียนมัธยมที่มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการ JSTP รุ่นที่ 25 ประจำปี 2565
อ่านเพิ่มเติม
2 มี.ค. 2565
สัมมนาวิชาการ “พลังคนรุ่นใหม่ …ร่วมขับเคลื่อนงานวิจัยที่ตอบโจทย์ประเทศ”
อ่านเพิ่มเติม
22 ก.พ. 2565
ทุนระดับปริญญาโท ศึกษาที่ Skolgovo Institute of Technology (Skoltech) ประเทศรัสเซีย
อ่านเพิ่มเติม
22 ก.พ. 2565
ทุนศึกษาปริญญาเอกที่ Singapore University of Technology and Design (SUTD) full shcolarship ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 28 ก.พ. 2565
อ่านเพิ่มเติม
2 ก.พ. 2565
เปิดรับสมัครทุน TGIST ประจำปี 2565
อ่านเพิ่มเติม
โหลดเพิ่มเติม