หน้าแรก พันธกิจ กลุ่มพัฒนาและสร้างเสริมบุคลากรวิจัย ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของงานพัฒนากำลังคน
ข่าว สวทช.
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของงานพัฒนากำลังคน
3 ต.ค. 2564
Mini Workshop หัวข้อ Automotive and Advanced Transportation Engineering
อ่านเพิ่มเติม
30 ก.ย. 2564
สวทช. จัดปฐมนิเทศนักศึกษาทุนโครงการ TGIST ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ พร้อมประกาศรางวัลนักศึกษาทุนผู้มีผลงานวิชาการดีเด่น (Outstanding Awards) ประจำปี 2564
อ่านเพิ่มเติม
7 ก.ย. 2564
ร่วมถ่ายภาพสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ส่งเข้า LINE เมืองใจดี
อ่านเพิ่มเติม
30 ส.ค. 2564
สวทช. ผนึกกำลัง สพฐ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ตอน ระบบ IoT กับการออกแบบกล่องปลูกพืชโดยใช้แสงเทียม สอดคล้องกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพื้นที่ EEC
อ่านเพิ่มเติม
26 ส.ค. 2564
สวทช. ร่วมกับ วช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสกัดคอนเทนต์สไตล์งานวิจัยเพื่อใช้ในการนำเสนอ ในรูปแบบออนไลน์
อ่านเพิ่มเติม
20 ส.ค. 2564
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายหัวข้อ Battery Technology : Applications and Development Trend ในรูปแบบออนไลน์
อ่านเพิ่มเติม
20 ส.ค. 2564
สวทช. จัดพิธีจบการศึกษาออนไลน์ พร้อมร่วมแสดงความยินดีแก่มหาบัณฑิตโครงการ TAIST-Tokyo Tech ประจำปี 2021
อ่านเพิ่มเติม
10 มี.ค. 2564
สวทช. จัด TAIST – Tokyo Tech Virtual Graduation Ceremony 2020 เพื่อแสดงความยินดีแก่มหาบัณฑิตนักเรียนทุน TAIST-Tokyo Tech ในรูปแบบออนไลน์
อ่านเพิ่มเติม
16 ก.พ. 2564
กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสำหรับเยาวชนไทย ประจำปี 2564
อ่านเพิ่มเติม
โหลดเพิ่มเติม