หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ นานาสาระน่ารู้ บทบาทของ OER (open educational resource, ทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด) ต่อการศึกษาในมหาวิทยาลัย
บทบาทของ OER (open educational resource, ทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด) ต่อการศึกษาในมหาวิทยาลัย
3 ส.ค. 2565
0
นานาสาระน่ารู้

Babson Survey Research Group ได้ทำการสำรวจใน 2,144 คณะของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา สิ่งที่พบหลัก คือ

– คณะไม่มีความตระหนัก OER มาก
ระหว่าง 2 ใน 3 และ 3 ใน 4 ของคณะทั้งหมดไม่มีความตระหนัก OER

– คณะเห็นคุณค่าแนวคิดของ OER
ไม่เหมือนเทคโนโลยีส่วนใหญ่ในการสอน OER ไม่ถูกปฏิเสธอย่างรุนแรง เมื่อได้รับรู้แนวคิดของ OER คณะส่วนใหญ่บอกว่ายินดีที่จะลอง

– ความตระหนักของ OER ไม่เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการนำ OER ไปใช้
คณะที่มากกว่ากำลังใช้ OER แต่ไม่มีความตระหนัก OER การตัดสินใจนำทรัพยากรมาใช้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย บ่อย ๆ ทำโดยไม่มีความตระหนักในการอนุญาตที่จำเพาะของวัสดุหรือสถานะ OER

– คณะตัดสินคุณภาพของ OER อย่างคร่าว ๆ เท่ากับทรัพยากรการศึกษาแบบดั้งเดิม
คณะส่วนใหญ่รายงานว่าไม่มีความตระหนัก OER อย่างเพียงพอที่จะตัดสินคุณภาพ จากคณะที่ให้ความคิดเห็น 3 ใน 4 จัด OER เหมือนหรือดีกว่าทรัพยากรแบบดั้งเดิม

– อุปสรรคที่สำคัญที่สุดของการนำ OER ไปใช้กว้างขึ้นคือ การรับรู้ของคณะของเวลาและความพยายามที่ถูกต้องการเพื่อค้นหาและประเมิน
ผลการสำรวจแสดงว่า 38% ของคณะบอกว่าการค้นหา OER เป็นเรื่องยากหรือยากมาก

– คณะเป็นผู้ตัดสินใจหลักสำหรับการนำ OER ไปใช้
ผลการสำรวจก่อนหน้านี้กับเจ้าหน้าที่หัวหน้าการศึกษาแสดงว่าคณะเกือบจะเสมอ ๆ เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจนำมาใช้และในบางสถานการณ์มีบทบาทที่สำคัญ คณะในการสำรวจครั้งนี้เป็นไปในทางเดียวกัน ยกเว้นในส่วนน้อยของสถาบัน 2 ปีและแสวงหาผลกำไร คณะบริหารเป็นผู้นำ

ที่มา: I. Elaine Allen and Jeff Seaman (October 2014). Opening the Curriculum: Open Educational Resources in U.S. Higher Education, 2014. Babson Survey Research Group. Retrieved July 18, 2022, from https://www.bayviewanalytics.com/reports/openingthecurriculum2014.pdf

แชร์หน้านี้: