หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ นานาสาระน่ารู้ การประเมินศักยภาพในระยะยาวของการเช่า, e-books, e-readers และตำราเรียนแบบเปิด (open textbooks) ในการแก้ปัญหาราคาตำราเรียนที่สูง
การประเมินศักยภาพในระยะยาวของการเช่า, e-books, e-readers และตำราเรียนแบบเปิด (open textbooks) ในการแก้ปัญหาราคาตำราเรียนที่สูง
2 ส.ค. 2565
0
นานาสาระน่ารู้

The Student PIRGs (The Student Public Interest Research Groups) ได้ทำการสำรวจใน 1,428 นักศึกษา จาก 10 วิทยาเขต และการวิเคราะห์ราคาตำราเรียนสำหรับ 10 วิชาทั่วไปของวิทยาลัย เพื่อประเมินศักยภาพในระยะยาวของการเช่า, e-books, e-readers และตำราเรียนแบบเปิด ในการแก้ปัญหาราคาตำราเรียนที่สูง สิ่งที่พบ คือ

1. การแก้ปัญหาความสามารถในการจ่ายได้ของตำราเรียนต้องตอบสนองความชอบที่หลากหลายของนักศึกษา
– นักศึกษาแยกออกระหว่าง print และ digital 75% ของนักศึกษาที่ถูกสำรวจบอกว่า print เป็นรูปแบบที่ชอบ 25% เลือก digital
– การรวมกันของ print และ digital อาจดีที่สุดสำหรับนักศึกษาบางคน 47% ของนักศึกษาบอกว่าพอใจกับการใช้อย่างน้อยหนึ่งของรูปแบบตำราเรียนดิจิทัล
– เช่าหรือซื้อ นักศึกษาส่วนใหญ่จะเลือกทั้งสอง 93% ของนักศึกษาจะเช่าอย่างน้อยบางตำราเรียน แต่เพียง 34% จะเช่าทั้งหมด

2. ทางเลือกการลดค่าใช้จ่ายแบบดั้งเดิมมีศักยภาพที่จำกัดเพราะเพียงดึงดูดกลุ่มย่อยของนักศึกษา
ทั้งการเช่า, e-books และ e-readers เสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการซื้อตำราเรียนที่ถูกสั่งพิมพ์ออกมา แต่การประหยัดถูกจำกัดเพราะทางเลือกทั้งสามไม่ดึงดูดนักศึกษาทั้งหมด

3. ตำราเรียนแบบเปิดสามารถลดค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาทั้งหมดและมีศักยภาพในระยะยาวอย่างยั่งยืน
ตำราเรียนแบบเปิดมีรูปแบบที่สามารถจ่ายได้ที่หลากหลายซึ่งตอบสนองความชอบทั้งหมด และดังนั้นทำให้นักศึกษาทั้งหมดประหยัด

สรุปจากการสำรวจ
การสำรวจครั้งนี้แสดงว่าการแก้ปัญหาความสามารถในการจ่ายได้ของตำราเรียนต้องทั้งลดค่าใช้จ่ายและตอบสนองความชอบที่หลากหลายของนักศึกษา

ผลที่มีศักยภาพของการเช่า, e-books และ e-readers จำกัดเพราะเพียงตอบสนองความชอบของกลุ่มย่อยของนักศึกษา ในขณะทางเลือกทั้งสามสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะสั้น ไม่สามารถเป็นการแก้ปัญหาในระยะยาว

ตำราเรียนแบบเปิดสามารถลดค่าใช้จ่ายอย่างยั่งยืนและสามารถตอบสนองนักศึกษาทั้งหมด ตำราเรียนแบบเปิดเป็นการแก้ปัญหาที่ครอบคลุม มีรูปแบบที่จ่ายได้และทางเลือกของการซื้อที่หลากหลาย ตำราเรียนแบบเปิดไปเหนือกว่าช่วยลดค่าใช้จ่าย โดยกระตุ้นสำนักพิมพ์เชื่อว่านักศึกษาเป็นผู้บริโภคและเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากกว่าด้วยราคาที่สามารถจ่ายได้

ข้อแนะนำจากการสำรวจ
– สำนักพิมพ์ควรพัฒนารูปแบบใหม่ซึ่งสามารถผลิตหนังสือที่มีคุณภาพสูงโดยไม่ทำให้นักศึกษาต้องจ่ายมากเกินไป
– คณะควรค้นหา, พิจารณา และนำมาใช้ตำราเรียนแบบเปิดและทางเลือกที่จ่ายได้อื่น ๆ
– วิทยาลัยและรัฐบาลควรลงทุนในการสร้างตำราเรียนแบบเปิดมากขึ้น
– นักศึกษาควรปฏิบัติต่อต้านค่าใช้จ่ายที่สูงโดยพูดเกี่ยวกับตำราเรียนแบบเปิดกับคณะ, วิทยาเขต และชุมชน

ที่มา: Nicole Allen (September 2010). A cover to cover solution how open textbooks are the path to textbook affordability. The Student PIRGs. Retrieved July 18, 2022, from https://studentpirgs.org/2010/09/30/cover-cover-solution-2/

แชร์หน้านี้: