หน้าแรก คลังความรู้ การมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถเปลี่ยนงานวิจัย แต่จะเปลี่ยนสถาบันวิจัยอย่างไร ศึกษาจากสถาบัน ICES ของแคนาดา
การมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถเปลี่ยนงานวิจัย แต่จะเปลี่ยนสถาบันวิจัยอย่างไร ศึกษาจากสถาบัน ICES ของแคนาดา
31 มี.ค. 2564
0
นานาสาระน่ารู้

ข้อมูลข้างล่างได้จากการเขียนร่วมกันโดยทีมที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนของ ICES และสมาชิก 4 ท่านจาก ICES Public Advisory Council (PAC)

 

ICES หรือ the Institute for Clinical Evaluative Sciences เป็นสถาบันวิจัยที่ไม่แสวงหากำไรอิสระใน Ontario ของแคนาดา งานหลักเกี่ยวข้องกับเป็นที่เก็บข้อมูลสุขภาพส่วนตัวของประชาชนทั้งหมดใน Ontario โดยมีผู้เชี่ยวชาญในการทำวิจัย ข้อมูล และคลินิกของสถาบันนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้เพื่อปรับปรุงนโยบายและบริการทำให้สุขภาพของประชาชนดีขึ้น ในปี 2017 เริ่มกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเป็นทางการโดยนำมุมมองของประชาชนเข้าไปอยู่ในการตัดสินใจ, กิจกรรม และงานวิจัยของสถาบัน ทำให้สื่อสารกับประชาชนมากขึ้นเกี่ยวกับสถาบันและในฐานะเป็นผู้ดูแลข้อมูล ในปี 2018 สถาบันได้พัฒนาแผนการมีส่วนร่วมของประชาชน (public engagement strategy) ขึ้นมา ICES PAC เป็นหนึ่งสิ่งที่สำคัญของแผน

 

PAC ก่อตั้งขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2019 ประกอบด้วยสมาชิก 20 คนจากประชาชนทั่ว Ontario ทำให้ได้มุมมองที่หลากหลายของประชาชน ในการประชุมของ PAC ทั้งหมด จะมีผู้จัดการการมีส่วนร่วมของประชาชน ประธานกรรมการบริหาร และหัวหน้าเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ของ ICES เข้าร่วมด้วยทุกครั้ง เพื่อความเห็นของ PAC จะถูกนำไปประยุกต์ใช้ในระดับสถาบัน ตัวอย่างเช่น PAC เห็นว่าประชาชน Ontario ทั้งหมด ควรจะรู้เกี่ยวกับ ICES และงานวิจัยของ ICES (ข้อมูลของประชาชนถูกใช้เพื่องานวิจัยข้อมูลสุขภาพอย่างไร) ดังนั้น ICES ควรจะมุ่งไปที่การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบัน

 

อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญของแผนคือการจัดให้มีทรัพยากรและการสนับสนุนเพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยใช้การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการ ทีมที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนสร้างเครื่องมือซึ่งสามารถนำไปใช้กับขบวนการวิจัยช่วยให้นักวิจัยนำการมีส่วนร่วมของประชาชนไปใช้ง่ายขึ้น นอกจากนี้นักวิจัยสามารถปรึกษา PAC เพื่อให้ได้มุมมองของประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับโครงการ ICES เห็นการเพิ่มขึ้นของนักวิจัยใช้ทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยข้อมูลแสดงว่าในปี 2019 มีนักวิจัยประมาณ 20% ใช้บางรูปแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการ

 

ในอนาคตหวังว่า ICES จะประสบผลสำเร็จในการมีส่วนร่วมของประชาชนกว้างขึ้น และในขณะที่มีการทำงานวิจัยข้อมูลสุขภาพมากขึ้น นักวิจัยควรคำนึงถึงสิทธิของประชาชนและพยายามเพื่อความโปร่งใสและการเข้าถึงส่วนตัวมากขึ้น สุดท้าย ICES กำลังมองหาหนทางที่ดีกว่าที่จะทำให้การมีส่วนร่วมของประชาชนเกิดขึ้นทั่วทั้งสถาบันเพื่อเข้าไปมีส่วนในการตัดสินใจของทุกระดับ

 

ที่มา: Jenine Paul, Randy Davidson, Cheryl Johnstone, Margaret Loong, John Matecsa, Astrid Guttmann and Michael J. Schull (2020). Public engagement can change your research, but how can it change your research institution? ICES case study. Retrieved March 15, 2021, from https://ijpds.org/article/view/1364

แชร์หน้านี้: