หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ การจัดการความรู้ (KM) วัฒนธรรมความรู้ สวทช.
วัฒนธรรมความรู้ สวทช.
18 ม.ค. 2553
0
การจัดการความรู้ (KM)

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล รองผู้อำนวยการ สวทช. ได้ให้แนวทางการจัดการความรู้ ในส่วนวัฒนธรรมความรู้ สวทช. เพื่อช่วยให้การจัดการความรู้ของ สวทช. เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ไว้ดังนี้

วัฒนธรรมความรู้ สวทช.

18 ม.ค. 2553
0
แชร์หน้านี้: