หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ นานาสาระน่ารู้ นวัตกรรมในเอเชียใต้และตะวันออกเฉียงใต้
นวัตกรรมในเอเชียใต้และตะวันออกเฉียงใต้
30 มี.ค. 2565
0
นานาสาระน่ารู้

เครื่องมือของ Clarivate (Derwent World Patent Index (DWPI) และ Derwent Patent Citation Index (DPCI)) ให้ข้อมูลสิทธิบัตรที่เป็นที่ยอมรับ ใช้ศึกษานวัตกรรมในเอเชียใต้และตะวันออกเฉียงใต้

นักวิเคราะห์ในการศึกษาครั้งนี้ทดสอบสิทธิบัตรที่ยื่นจดระหว่างปี 2015 ถึง 2019 โดยหน่วยงานใน 8 ประเทศ ได้แก่ อินเดีย, ศรีลังกา, สิงคโปร์, มาเลเซีย, ไทย, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม หน่วยงานรวมถึงสถาบันวิจัยของรัฐบาล, มหาวิทยาลัย และบริษัท

หลังจากการวิเคราะห์มากกว่า 100,000 การประดิษฐ์ที่ยื่นจดโดย 8 ประเทศดังกล่าวข้างต้นระหว่างปี 2015 ถึง 2019 ทำให้ได้ 276 หน่วยงานที่เป็นผู้นำการประดิษฐ์ โดย 58% เป็นสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยของรัฐบาล ส่วน 42% เป็นบริษัท พบจาก 276 หน่วยงาน เป็นหน่วยงานในอินเดียเป็นอันดับ 1 จำนวน 167 หน่วยงาน อันดับที่ 2 คือ อินโดนีเซีย จำนวน 44 หน่วยงาน อันดับถัดมา คือ ฟิลิปปินส์ จำนวน 28 หน่วยงาน อันดับที่ 4 คือ สิงคโปร์ จำนวน 19 หน่วยงาน อันดับที่ 5 คือ มาเลเซีย จำนวน 8 หน่วยงาน อันดับ 6 คือ เวียดนาม จำนวน 7 หน่วยงาน อันดับ 7 คือ ไทย จำนวน 2 หน่วยงาน อันดับ 8 คือ ศรีลังกา จำนวน 1 หน่วยงาน รายชื่อของทั้งหมด 276 หน่วยงาน เผยแพร่ไว้ใน https://clarivate.com/lp/2021-innovation-in-south-and-southeast-asia/

สำหรับประเทศไทยพบ 2 หน่วยงาน (เป็นบริษัททั้งหมด) จาก 276 หน่วยงานที่เป็นผู้นำการประดิษฐ์ ได้แก่ 1. Ptt Group และ 2. Siam Cement Group

นอกจากนี้ในการศึกษาครั้งนี้ยังได้วิเคราะห์หาหน่วยงานผู้นำการประดิษฐ์ใน 9 ประเทศ คือ 8 ประเทศดังกล่าวข้างต้น และเพิ่มอีก 1 ประเทศ คือ บรูไน ดังข้างล่าง ประเทศที่ไม่สามารถหาหน่วยงานผู้นำการประดิษฐ์ได้ คือ ประเทศที่มีหน่วยงานไม่สามารถผลิตสิทธิบัตรระหว่างปี 2015 ถึง 2019 ได้พอกับเกณฑ์ ประเทศทั้ง 9 ด้านล่างเรียงลำดับตามตัวอักษรภาษาอังกฤษ

สถาบันการศึกษาผู้นำการประดิษฐ์
– บรูไน ไม่สามารถหาสถาบันการศึกษาได้
– อินเดีย Indian Institute of Technology Bombay
– อินโดนีเซีย Universitas Diponegoro
– มาเลเซีย Universiti Putra Malaysia (UPM)
– ฟิลิปปินส์ Cebu Technological University
– สิงคโปร์ National University of Singapore (NUS)
– ศรีลังกา ไม่สามารถหาสถาบันการศึกษาได้
– ไทย ไม่สามารถหาสถาบันการศึกษาได้
– เวียดนาม Hanoi University of Science and Technology (HUST)

สถาบันวิจัยของรัฐบาลผู้นำการประดิษฐ์
– บรูไน ไม่สามารถหาสถาบันวิจัยของรัฐบาลได้
– อินเดีย Council of Scientific and Industrial Research (CSIR)
– อินโดนีเซีย The Indonesian Institute of Sciences (LIPI)
– มาเลเซีย The Malaysian Palm Oil Board (MPOB)
– ฟิลิปปินส์ ไม่สามารถหาสถาบันวิจัยของรัฐบาลได้
– สิงคโปร์ The Agency for Science, Technology and Research (A*STAR)
– ศรีลังกา ไม่สามารถหาสถาบันวิจัยของรัฐบาลได้
– ไทย ไม่สามารถหาสถาบันวิจัยของรัฐบาลได้
– เวียดนาม Vietnam Academy of Science and Technology (VAST)

บริษัทผู้นำการประดิษฐ์
– บรูไน ไม่สามารถหาบริษัทได้
– อินเดีย ดูได้จากรายละเอียดด้านล่าง บริษัทผู้นำการประดิษฐ์ในอินเดีย
– อินโดนีเซีย PT Pertamina
– มาเลเซีย Top Glove Corporation Berhad
– ฟิลิปปินส์ ไม่สามารถหาบริษัทได้
– สิงคโปร์ ASM Pacific Technology Limited
– ศรีลังกา MAS Holdings
– ไทย Siam Cement Group
– เวียดนาม Viettel Group

บริษัทผู้นำการประดิษฐ์ในอินเดียในอุตสาหกรรมต่าง ๆ (เรียงลำดับอุตสาหกรรมตามตัวอักษรภาษาอังกฤษ)
– ธุรกิจการเกษตร UPL Limited
– ยานยนต์ Mahindra and Mahindra Limited
– สารเคมีและพลังงาน Indian Oil Corporation Limited
– สินค้าประเภทบริโภค ITC Limited
– อุตสาหกรรมหนัก Bharat Heavy Electricals Limited
– อื่น ๆ Welspun Group
– ยา Suven Life Sciences Limited
– ซอฟต์แวร์ Wipro Limited

ที่มา: Clarivate. 2021 Innovation in South and Southeast Asia. Retrieved February 14, 2022, from https://clarivate.com/lp/2021-innovation-in-south-and-southeast-asia/

แชร์หน้านี้: