หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ นานาสาระน่ารู้ การใช้ social media ของคณะและการสื่อสาร
การใช้ social media ของคณะและการสื่อสาร
26 ก.ค. 2565
0
นานาสาระน่ารู้

Bay View Analytics ได้ทำการสำรวจในปี 2020 กับ 1,131 คณะทั่วสหรัฐอเมริกา โดยมีคำถามเกี่ยวกับพฤติกรรม social media ของสมาชิกในคณะโดยเฉพาะรูปแบบความบ่อยแค่ไหนในการใช้ social media และการใช้เพื่อส่วนตัวหรือการใช้เพื่ออาชีพ (professional use) สิ่งที่พบหลัก คือ

คณะส่วนใหญ่ใช้หลายแพลตฟอร์ม social media ด้วยระดับที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามความบ่อยของการใช้ต่างกันในแต่ละแพลตฟอร์ม คณะใช้บางแพลตฟอร์ม social media เป็นประจำทุกวันหรือทุก 2 หรือ 3 วัน (ตัวอย่าง เช่น Facebook และ Instagram) และใช้แพลตฟอร์มอื่น ๆ (โดยเฉพาะแพลตฟอร์มที่มุ่งไปที่งานวิจัย เช่น Academia.edu และ ResearchGate) บ่อยน้อยกว่ามาก

– คณะมี account ของ Facebook (75%) และ LinkedIn (65%) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มอันดับ 1 และอันดับ 2 ที่คณะมี account

– คณะใช้ social media เพื่ออาชีพและส่วนตัว โดยแตกต่างในแต่ละแพลตฟอร์ม (ตัวอย่าง เช่น LinkedIn ใช้เบื้องต้นเพื่ออาชีพ ในขณะที่ Facebook ใช้เบื้องต้นเพื่อส่วนตัว)

– ความบ่อยของการใช้ social media แตกต่างกันในแต่ละแพลตฟอร์ม (ตัวอย่าง เช่น Facebook ถูกใช้ทุกวันหรือทุก 2 หรือ 3 วัน โดย 74% ของคณะ ในขณะที่ LinkedIn ถูกใช้ทุก 2 หรือ 3 สัปดาห์, ทุกเดือน หรือนาน ๆ ครั้ง โดย 71% ของคณะ

– การใช้ social media ของคณะส่วนใหญ่เป็นแบบ passive ในทุกแพลตฟอร์มส่วนใหญ่ของคณะรายงาน post เนื้อหานาน ๆ ครั้งหรือไม่เคย

– ประมาณ 25% ของคณะมีเว็บไซต์ส่วนตัว (เช่น blog) โดยคณะกลุ่มนี้มีหลายลักษณะที่ไม่เหมือนใครเกี่ยวกับวิธีที่ใช้ social media ได้แก่ เพิ่มความเป็นไปได้ของการใช้ Twitter และเป็นไปได้มากกว่าที่จะใช้ Facebook, Instagram, Reddit และ Twitter เพื่อการผสมของอาชีพและส่วนตัว

– คณะมีความรู้สึกผสมเกี่ยวกับ social media ทั้งความเห็นเชิงบวกและลบ

– เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาก่อนหน้านี้ มีการเปลี่ยนแปลงน้อยมากเกี่ยวกับการใช้ social media ของคณะเพื่อสื่อสารกับนักศึกษา

ที่มา: Nicole Johnson and George Veletsianos (2021). Digital Faculty: Faculty Social Media Use and Communications. Bay View Analytics. Retrieved July 13, 2022, from https://www.bayviewanalytics.com/reports/digitalfaculty-communications.pdf

 

แชร์หน้านี้: