หน้าแรก คลังความรู้ ปัจจัยที่ทำให้แผนกวิจัยประสบผลสำเร็จ
ปัจจัยที่ทำให้แผนกวิจัยประสบผลสำเร็จ
31 มี.ค. 2564
0
นานาสาระน่ารู้

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (semistructured interviews) ที่ใช้เวลา 30 นาทีในการสัมภาษณ์ผู้บริหาร 16 ท่าน ของแผนกวิจัยเวชศาสตร์ครอบครัว เกี่ยวกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์, ความเป็นผู้นำ, ความร่วมมือ, ที่ปรึกษา, การเลือกคณะ และการฝึกอบรม พบว่า

ปัจจัยที่ทำให้แผนกวิจัยประสบผลสำเร็จ คือ

– ผู้บริหารให้ความสนใจในงานวิจัย

– สร้างความร่วมมือกัน

– รวบรวมแพทย์แนวหน้า

– สร้างวัฒนธรรมการไว้วางใจระหว่างคนในทีม

– สนับสนุนคนที่มีความกระตือรือร้น

 

ที่มา: Winston Liaw, Aimee Eden, Megan Coffman, Meera Nagaraj and Andrew W. Bazemore (2018). Factors Associated With Successful Research Departments: A Qualitative Analysis of Family Medicine Research Bright Spots. Retrieved February 2, 2021, from https://journals.stfm.org/media/2142/liaw-2018-0263.pdf

แชร์หน้านี้: