หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ นานาสาระน่ารู้ ทรัพยากรการศึกษาของการศึกษาในมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกา
ทรัพยากรการศึกษาของการศึกษาในมหาวิทยาลัยของสหรัฐอเมริกา
3 ส.ค. 2565
0
นานาสาระน่ารู้

รูปแบบของการกระจายและการเลือกวัสดุที่ใช้ในหลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลง หลังจาก 10 ปี ของการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยของวิธีที่คณะค้นพบและนำตำราเรียนไปใช้ในหลักสูตร 5 ปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ คือ

– มีการยอมรับ (แม้แต่ชอบ) มากขึ้นโดยคณะสำหรับวัสดุดิจิทัล คณะมากกว่าขณะนี้ชอบดิจิทัลมากกว่า print และคณะรายงานว่านักศึกษายอมรับเช่นเดียวกันวัสดุดิจิทัล
– คณะ, หัวหน้า, ผู้บริหาร และแม้แต่ระบบวิทยาลัยทั้งหมดกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับราคาของวัสดุสำหรับนักศึกษา
– ความเข้าใจของคณะว่านักศึกษาจำนวนมากกำลังศึกษาโดยไม่มีเนื้อหาที่ถูกต้องการ ถูกรายงานว่าเหตุผลที่สำคัญคือกังวลในเรื่องค่าใช้จ่าย แต่ยังเพราะว่านักศึกษาไม่เชื่อว่าต้องการวัสดุ
– การแนะนำรูปแบบใหม่ของการตีพิมพ์และการกระจายโดยสำนักพิมพ์ทางการค้า สำคัญที่สุดคือ inclusive access ได้เปลี่ยนแปลงที่สำคัญทางเลือกที่มีให้ของคณะ

การพัฒนาที่รวดเร็วของตลาดวัสดุที่ใช้ในหลักสูตรมีผลที่สำคัญต่ออนาคตของตำราเรียนแบบเปิด (open textbook) 5 ปีที่ผ่านมามีสัญญาณเชิงบวกสำหรับการเติบโตของตำราเรียนแบบเปิด คือ

– คณะที่นำ OER (open educational resources, ทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด) มาใช้ บอกว่าคุณภาพของ OER เท่ากับทางเลือกทางการค้า
– ความตระหนักของการอนุญาตและ OER เพิ่มขึ้นทุกปี
– การริเริ่ม OER ที่ระดับสถาบันและระบบมีประสิทธิภาพโดยเพิ่มอัตราการนำ OER ไปใช้

นอกจากนี้มีสัญญาณเชิงลบเล็กน้อยสำหรับตำราเรียนแบบเปิด คือ

– คณะไม่คิดว่าต้องการ OER เพื่อใช้ 5Rs (Retain, Revise, Remix, Reuse และ Redistribute) คณะส่วนใหญ่กำลังใช้วัสดุทางการค้าเพื่อใช้ 5Rs
– การเพิ่มขึ้นของรายการทางเลือกการกระจายวัสดุทำให้เกิดความสับสนกับข้อความการเป็นแบบเปิด ทางเลือกหลายทางกำลังถูกนำเสนอในทางที่เหมือนกับ OER และแสดงข้อดีหลายข้อที่เหมือนกัน
– ในขณะที่ขณะนี้ส่วนใหญ่คุ้นเคยกับคำว่า OER หลายคณะยังคงไม่คุ้นเคยกับการอนุญาตหรือวิธีใช้วัสดุเหล่านี้ และอัตราการเติบโตในปัจจุบันจะไม่เปลี่ยนเรื่องนี้เป็นเวลาหลายปี

ที่มา: Julia E. Seaman and Jeff Seaman (2020). Inflection Point: Educational Resources in U.S. Higher Education, 2019. Bay View Analytics. Retrieved July 18, 2022, from https://www.bayviewanalytics.com/reports/2019inflectionpoint.pdf

แชร์หน้านี้: