หน้าแรก คลังความรู้ คลังความรู้ นานาสาระน่ารู้ ฐานข้อมูลและวารสารวิชาการกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ สกว. ยอมรับ
ฐานข้อมูลและวารสารวิชาการกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ สกว. ยอมรับ
14 มี.ค. 2560
0
นานาสาระน่ารู้

 

วารสารระดับนานาชาติที่ตีพิมพ์ในประเทศไทย (บทความวิจัยนั้นต้องตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ)

 • Journal of Medical Association of Thailand
 • Thai Journal of Surgery
 • Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
 • Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
 • ScienceAsia
 • Thai Journal of Agricultural Science
 • Thai Forest Bulletin
 • Asian Biomedicine
 • Thai Journal of Veterinary Medicine
 • Chiang Mai Journal of Science
 • Maejo International Journal of Science and Technology
 • Buffalo Bulletin

 

ฐานข้อมูลของวารสารระดับชาติ

ฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index (TCI) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ สกว. ยอมรับ เฉพาะวารสารที่อยู่ในกลุ่มที่ 1 เท่านั้น จำนวน 136 วารสาร (ระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสาร (TCI) เป็นระยะเวลา 5 ปี (1 มกราคม พ.ศ. 2558 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562)

ตรวจสอบรายชื่อวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2558 

 

หมายเหตุ* สกว. อาจประกาศฐานข้อมูลหรือวารสารเฉพาะที่ยอมรับเพิ่มขึ้นจาก list ข้างบนได้อีกบางรายการของ SciFinder เช่น ที่ตีพิมพ์ในวารสารของสถาบันประเทศบางแห่ง และวารสารที่ไม่ทราบว่าไม่มีการ review อย่างเคร่งครัด อาจไม่ได้รับการ พิจารณา Conference paper, Dissertation paper. Articles ฯลฯ ซึ่งไม่ใช่ full paper ไม่อยู่ในข่ายของการพิจารณา

แหล่งที่มา http://rgj.trf.or.th/main/accepted-journals-science-tech-th/

14 มี.ค. 2560
0
แชร์หน้านี้: