หน้าแรก ภารกิจ กลุ่มพัฒนาและสร้างเสริมบุคลากรวิจัย ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของงานพัฒนากำลังคน
ข่าว สวทช.
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของงานพัฒนากำลังคน
17 พ.ย. 2566
นักศึกษาทุน สวทช. เข้าร่วมพิธีประกาศผลในงาน Outstanding Technologist Awards and TechInno Forum 2023
อ่านเพิ่มเติม
7 พ.ย. 2566
เนคเทค สวทช. ร่วมฉลองความสำเร็จในบันทึกข้อตกลงฉบับใหม่ ระหว่าง สวทช. SIIT และ JAIST ในโครงการ ทุน JAIST-SIIT Dual PhD Program พร้อมขยายต่ออีก 5 รุ่น
อ่านเพิ่มเติม
6 พ.ย. 2566
HRD Newsletter Vol. 46
อ่านเพิ่มเติม
7 ก.ย. 2566
สวทช. ผนึกกำลัง A*STAR  ร่วมผลิตกำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและร่วมทำวิจัย ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสิงคโปร์
อ่านเพิ่มเติม
30 ส.ค. 2566
HRD Newsletter Vol.45
อ่านเพิ่มเติม
30 ส.ค. 2566
HRD Newsletter Vol.44
อ่านเพิ่มเติม
30 ส.ค. 2566
HRD Newsletter Vol.43
อ่านเพิ่มเติม
23 ส.ค. 2566
สวทช. จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาโครงการ TAIST-Tokyo Tech
อ่านเพิ่มเติม
19 ส.ค. 2566
นำผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเข้าเฝ้าฯ ประจำปี 2566
อ่านเพิ่มเติม
โหลดเพิ่มเติม