หน้าแรก พันธกิจ กลุ่มพัฒนาและสร้างเสริมบุคลากรวิจัย ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของงานพัฒนากำลังคน
ข่าว สวทช.
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของงานพัฒนากำลังคน
10 มี.ค. 2564
สวทช. จัด TAIST – Tokyo Tech Virtual Graduation Ceremony 2020 เพื่อแสดงความยินดีแก่มหาบัณฑิตนักเรียนทุน TAIST-Tokyo Tech ในรูปแบบออนไลน์
อ่านเพิ่มเติม
16 ก.พ. 2564
กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสำหรับเยาวชนไทย ประจำปี 2564
อ่านเพิ่มเติม
16 ก.พ. 2564
โครงการเสริมสร้างทักษะการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลพืชและจุลชีววิทยาสำหรับเยาวชนไทย ประจำปี 2564
อ่านเพิ่มเติม
17 พ.ย. 2563
สวทช. เปิดอบรมให้เยาวชนในสถานพินิจตามมาตรฐานอาชีพด้าน e-Commerce
อ่านเพิ่มเติม
30 ต.ค. 2563
สวทช. เสริมแกร่งเยาวชน จัดอบรม การใช้งานบอร์ด KidBright ขั้นพื้นฐาน
อ่านเพิ่มเติม
11 ส.ค. 2563
สวทช. เปิดตัวเยาวชนทุน JSTP รุ่น 22 และ JSTP-SCB รุ่น 1-2 ปูเส้นทางอนาคตสู่นักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนฯ และนักวิจัย
อ่านเพิ่มเติม
15 ก.ค. 2563
สวทช. เยี่ยมชมผลงานนักเรียน FABLAB วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ตอกย้ำความเป็นนวัตกรรุ่นใหม่ด้วยผลงานเพื่อสังคม
อ่านเพิ่มเติม
โหลดเพิ่มเติม