หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม 🛑(Facebook Live) พิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงาน PETE (พีท) เปลปกป้อง และมอบให้กับ สพฉ. เพื่อใช้ในภารกิจการแพทย์ฉุกเฉิน
🛑(Facebook Live) พิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงาน PETE (พีท) เปลปกป้อง และมอบให้กับ สพฉ. เพื่อใช้ในภารกิจการแพทย์ฉุกเฉิน
25 มิ.ย. 2564
0

กำหนดการ
พิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงาน PETE (พีท) เปลปกป้อง และมอบให้แก่หน่วยงานผู้ใช้
วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 13:00 น.-14:00 น.
ณ ห้อง SD601 ชั้น 6 อาคารสราญวิทย์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

13:00-13:05 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับ
13:05-13:15 น.  
ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
กล่าวต้อนรับ “ความเป็นมาของผลงาน PETE (พีท) เปลปกป้อง”
13:15-13.20 น. วิดีทัศน์การนำ PETE (พีท) เปลปกป้อง ไปใช้จริงในพื้นที่ต่างๆ
13:20-13:35 น.   พิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงาน PETE (พีท) เปลปกป้อง ระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และ บริษัท สุพรีร่า อินโนเวชั่น จำกัด
13:35-13:45 น. พิธีมอบ PETE (พีท) เปลปกป้องให้แก่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) เพื่อการใช้งานในโรงพยาบาลสนามบุษราคัม
13:45-14:00 น. 
ดร.นพ.ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย. รองเลขาธิการ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
กล่าว “ความจำเป็นของเปลความดันลบในภารกิจการแพทย์ฉุกเฉินในสภาวะปกติใหม่ (New normal)”
คุณไกร กาญจนวตี กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุพรีร่า อินโนเวชั่น จำกัด
กล่าว “มุมมองของผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมทางการแพทย์ในการมีส่วนร่วม
แชร์หน้านี้:
หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม 🛑(Facebook Live) พิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงาน PETE (พีท) เปลปกป้อง และมอบให้กับ สพฉ. เพื่อใช้ในภารกิจการแพทย์ฉุกเฉิน
ปฏิทินกิจกรรมอื่นๆ