หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม Facebook Live…ขอเชิญร่วมรับฟังผลการศึกษาการใช้น้ำมันไบโอดีเซลในรถยนต์ดีเซลขนาดเล็กมาตรฐานไอเสีย EURO5
Facebook Live…ขอเชิญร่วมรับฟังผลการศึกษาการใช้น้ำมันไบโอดีเซลในรถยนต์ดีเซลขนาดเล็กมาตรฐานไอเสีย EURO5
7 มิ.ย. 2566
0

ขอเชิญร่วมรับฟังผลการศึกษาการใช้น้ำมันไบโอดีเซลในรถยนต์ดีเซลขนาดเล็กมาตรฐานไอเสีย EURO5

โดย ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) สวทช.

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 13:30 เป็นต้นไป

ถ่ายทอดสดจากโรงแรมมณเฑียร ห้องประชุมมณเฑียรทิพย์ 4 กรุงเทพฯ

ติดตามรับชมได้ทาง NSTDA-สวทช.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำหนดการ
งานสัมมนาประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการศึกษา
การใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับรถยนต์ดีเซลขนาดเล็กมาตรฐานไอเสีย EURO5

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 11:30 – 16:00 น.

ณ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ ห้องประชุมมณเฑียรทิพย์ 4 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

**************************************

11:30 – 12:00 ลงทะเบียน
12:00 – 13:30 รับประทานอาหารกลางวัน
13:30 – 14:30 พิธีเปิดงานสัมมนาประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการศึกษาของโครงการฯ

–   กล่าวรายงาน โดย ดร.ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ

–   กล่าวเปิดงานสัมมนาประชาสัมพันธ์ โดย คุณสุรีย์ จรูญศักดิ์ รองอธิบดี
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

–   การเยี่ยมชมรถยนต์ทดสอบที่ผ่านการสาธิตการใช้งานในสภาพการจราจรจริงเป็นระยะทาง 90,000 กิโลเมตร

  – การให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
14:30 – 14:40 พักรับประทานอาหารว่าง
14:40 – 15:00 การบรรยายพิเศษเรื่อง “มาตรฐานไอเสีย EURO5 สำหรับยานยนต์ และผลกระทบต่อมลพิษทางอากาศ”

โดย คุณนุชจริยา อรัญศรี ผู้อำนวยการส่วนมลพิษจากยานพาหนะ และนักวิชาการ        สิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ กรมควบคุมมลพิษ

15:00 – 15:30 การรายงานผลการศึกษา การใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับรถยนต์ดีเซลขนาดเล็กมาตรฐาน ไอเสีย EURO5
15:30 – 16:00 การตอบข้อซักถามและรวบรวมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
แชร์หน้านี้:
หน้าแรก ข่าว ปฏิทินกิจกรรม Facebook Live…ขอเชิญร่วมรับฟังผลการศึกษาการใช้น้ำมันไบโอดีเซลในรถยนต์ดีเซลขนาดเล็กมาตรฐานไอเสีย EURO5
ปฏิทินกิจกรรมอื่นๆ