กิจกรรม Coding & Robotics

  เปิดรับสมัครแล้วว.. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สมัครเข้าร่วมกิจกรรม Coding & Robotics
คุณสมบัติผู้สมัคร : ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 30-40 คน (ขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดคอร์สตั้งแต่ 30 คนขึ้นไป)
วันที่เปิดรับสมัคร วันจันทร์ที่ 10 เมษายน – วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566
วันที่จัดกิจกรรม วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องบรรยาย 1 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. จ.ปทุมธานี
ค่าใช้จ่าย 1,50️0️ บาท ( ราคารวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ อาหารกลางวัน และอาหารว่าง )
ช่องทางการรับสมัคร https://www.nstda.or.th/r/Mztu7
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการ หลักสูตร และสื่อการเรียนรู้   02 529 7100 ต่อ 77224 (ดร.อภิรัตน์)
  www.facebook.com/NSTDAFABLABThailand
หมายเหตุ
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตร
• ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี ยกเว้นกรณีที่ไม่สามารถจัดกิจกรรมให้ได้
• ผู้ที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว และได้รับข้อความตอบกลับทางอีเมล จึงจะถือว่าเป็นผู้ได้เข้าร่วมกิจกรรม หากไม่มีอีเมลโปรดตรวจสอบใน Junk mail หรือ Spam

Share:

Facebook
Twitter