กิจกรรมสร้างชิ้นงานจากเครื่อง Laser Cutting

  กิจกรรมฝึกทักษะทางวิศวกรรมเพื่อการพัฒนานวัตกรรุ่นเยาว์  เชิญชวนโรงเรียนที่มีความสนใจจัดกิจกรรมเสริมทักษะด้วยอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (กิจกรรมฝึกอบรมแบบ 1 วัน) จากโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช.
สร้างชิ้นงานจากเครื่อง Laser Cutting : เรียนรู้พื้นฐานการออกแบบชิ้นงาน 2 มิติ ไปจนถึงการใช้งานกับเครื่อง Laser Cutting

  กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนระดับมัธยมศึกษา (รับสม้ครเป็นโรงเรียน หรือหมู่คณะ จำนวน 30 คน/คลาส)
  ค่าลงทะเบียนกิจกรรม  1,200 บาท/คน ( ราคาไม่รวม vat )
  สนใจนัดหมายวันเวลาจัดกิจกรรม หรือข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 529 7100 ต่อ 77226 (ปรมาภรณ์) poramaporn@nstda.or.th 

Share:

Facebook
Twitter