กิจกรรม 3D modelling design and 3D Printer

  กิจกรรมฝึกทักษะทางวิศวกรรมเพื่อการพัฒนานวัตกรรุ่นเยาว์  เชิญชวนโรงเรียนที่มีความสนใจจัดกิจกรรมเสริมทักษะด้วยอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (กิจกรรมฝึกอบรมแบบ 1 วัน) จากโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช.
 3D modelling design and 3D Printer : เรียนรู้พื้นฐานการออกแบบและการใช้งานเครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D Printer)

  กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนระดับมัธยมศึกษา (รับสม้ครเป็นโรงเรียน หรือหมู่คณะ จำนวน 30 คน/คลาส)
  ค่าลงทะเบียนกิจกรรม  1,200 บาท/คน ( ราคาไม่รวม vat )
  สนใจนัดหมายวันเวลาจัดกิจกรรม หรือข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 529 7100 ต่อ 77226 (ปรมาภรณ์) poramaporn@nstda.or.th 

Share:

Facebook
Twitter