สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
Technology Licensing Office
เชิญเข้าร่วมงาน Asian E-Tailing Summit, SmartBiz Expo, International Franchising Show, BIP Asia และ Design Inspire

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC)
กำหนดจัดคณะเดินทางพัฒนาโอกาสธุรกิจและเทคโนโลยี ประกอบด้วยผู้แทนจากภาครัฐและนักธุรกิจภาคเอกชนจากภาคอุตสาหกรรม
เข้าร่วมงาน Asian E-Tailing Summit, SmartBiz Expo, International Franchising Show, BIP Asia และ Design Inspire
ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 4 - 6 ธันวาคม 2561
เพื่อศึกษาโอกาสทางธุรกิจ สร้างเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือต่างๆ


รายละเอียดกำหนดการ

วันที่ : 4 - 6 ธันวาคม 2561
สถานที่ : เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
กลุ่มเป้าหมายผู้ร่วมคณะเดินทาง : ผู้แทนจากภาครัฐและนักธุรกิจภาคเอกชนจากอุตสาหกรรม
คณะเดินทาง : 10 บริษัท / หน่วยงาน
การสนับสนุนและเงื่อนไข : ที่พัก 1 ห้อง จำนวน 2 คืน ณ โรงแรมที่จัดไว้ให้
(ไม่รวมอาหารเช้า และตั๋วเครื่องบิน)
โดยผู้เข้าร่วมเดินทางต้องเข้าร่วมงานตามโปรแกรมที่กำหนด


เอกสารแนบ
- รายละเอียดเพิ่มเติม
- แบบตอบรับ

ผู้ที่สนใจ สามารถส่งแบบตอบรับ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานเชื่อมโยงธุรกิจ ฝ่ายการตลาดและสร้างความร่วมมือพันธมิตร
อีเมล์ blc@nstda.or.th
โทรสาร 02-564-7001
โทร 02-564-7000 ต่อ 81855

** ด่วน **
** รับสมัครจำนวนจำกัด **
** กำหนดส่งแบบตอบรับ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 นี้ **