สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
Technology Licensing Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • 16 มิ.ย. 64
  ประชาสัมพันธ์งานแถลงผลงาน วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (แบบออนไลน์)
  ขอเชิญท่านลงทะเบียนเพื่อร่วมงานแถลงผลงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (แบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom) ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
 • 12 มี.ค. 64
  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการอบรมแบบออนไลน์ ด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา (Resources for IP and Technology Transfer Professionals 2021)
  สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS)
  และมหาวิทยาลัยตัวแทน ได้จัดหาข้อมูล โปรแกรม Webinar การอบรม และเรียนรู้แบบออนไลน์ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ ที่น่าสนใจมาให้ผู้ที่สนใจเรียนรู้ได้เข้าร่วมอบรม
 • 1 ธ.ค. 63
  Thailand Tech Show 2020 งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมครั้งใหญ่ ในรูปแบบ Online Event
  พบกับงาน Thailand Tech Show 2020 งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมครั้งใหญ่ ในรูปแบบ Online Event โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อขับเคลื่อนเวทีต่อยอดผลงานวิจัยพร้อมใช้จาก สวทช. และพันธมิตรหน่วยงานวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษาจากทุกภาคของประเทศ ในรูปแบบตลาดเทคโนโลยี
 • 16 ก.ย. 63
  สวทช. เข้ารับมอบรางวัล IP CHAMPION 2020 สาขาลิขสิทธิ์
  สวทช. เข้ารับมอบรางวัลทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น ประจำปี 2563 (IP Champion 2020) จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ในสาขาลิขสิทธิ์ ประเภทสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มิใช่รัฐวิสาหกิจ จากผลงานโสตทัศนวัสดุ "เกมกระดาน (Board Game) The Xvolution"
 • 24 ส.ค. 63
  ประชาสัมพันธ์สัมมนาออนไลน์ : ทรัพย์สินทางปัญญากับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่
  ประชาสัมพันธ์สัมมนาออนไลน์ : ทรัพย์สินทางปัญญากับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ (การหาประโยชน์เชิงพาณิชย์และการจัดการสิทธิ) โดย USPTO (United States Patent and Trademark Office) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 26 พ.ค. 63
  ประชาสัมพันธ์ Webinar : Patent Landscape for Thailand hosted by USPTO (United States Patent and Trademark Office)
  Webinar on Patent Landscape for Thailand hosted by United States Patent and Trademark Office (USPTO), Intellectual Property Attaché - Bangkok Office will be held on June 11, 2020 at 13:00 - 15:00 hrs (Bangkok Time)