สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
Technology Licensing Office
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • 16 พ.ย. 61
  ภาพข่าวงานสัมมนา LES Thailand Meeting 2018
  เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา นายเฉลิมพล ตู้จินดา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พร้อมทีมบริหารสำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยีในฐานะหน่วยงานร่วมจัดตั้งสมาคมอนุญาตให้ใช้สิทธิประเทศไทย (Licensing Executive Society Thailand) ได้เข้าร่วมงานสัมมนา LES Thailand Meeting 2018 ในหัวข้อ IP Licensing Standards and Thai Practice
 • 25 ต.ค. 61
  เชิญเข้าร่วมงาน Asian E-Tailing Summit, SmartBiz Expo, International Franchising Show, BIP Asia และ Design Inspire
  ขอเชิญสมัครเพื่อเดินทางเข้าร่วมงาน Asian E-Tailing Summit, SmartBiz Expo, International Franchising Show, BIP Asia และ Design Inspire
  ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 4 - 6 ธันวาคม 2561
 • 10 ต.ค. 61
  ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา
  เพื่อสนับสนุนให้เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาทราบ กลุ่มตลาดและมูลค่า ทรัพย์สินทางปัญญาของตนจากการประเมินมูลค่าเบื้องต้น เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • 11 ก.ย. 61
  ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการ depa IP Voucher
  คูปองดิจิทัลเพื่อการจัดทำหรือยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาด้านดิจิทัล เปิดรับสมัคร หน่วยงานภาครัฐ สถาบัน SMEsในอุตสาหกรรมดิจิทัล ที่ต้องการการสนับสนุนการดำเนินการจัดทำ และยื่นจด Digital IP ประเภทสิทธิบัตร
 • 4 ก.ย. 61
  Workshop on IP Management
  19 – 20 September 2018
  Auditorium, Sirindhorn Science Home, Thailand Science Park, Pathum Thani
 • 6 ต.ค. 60
  ภาพงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Science Leadership Program for Thai Young Scientists”
  วันที่ 15-16 กันยายน 2560 ณ M Academy กรุงเทพฯ