สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
Technology Licensing Office
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ชื่อ - นามสกุล
อีเมล *
เรื่อง *
ข้อความ *
กรุณากรอกอักษรภาพ (Captcha) ให้ถูกต้อง *
 • สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
  ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

  111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
  ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

  โทรศัพท์: 0-2564-7000
  โทรสาร: 0-2564-7003
  อีเมล: tlo@nstda.or.th
  เว็บไซต์: http://www.nstda.or.th/tlo