สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
Technology Licensing Office
 
เทคโนโลยีทั้งหมด
 
เกษตร/ประมง
 
เครื่องมือ /
เครื่องจักร
 
เวชสำอาง /
เวชภัณฑ์
 
การแพทย์
 
อาหาร/เครื่องดื่ม
 
อิเล็กทรอนิกส์
 
สื่อการเรียน
 
เครื่องประดับ
  • เทคโนโลยีทั้งหมด (93 รายการ)