สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
Technology Licensing Office
 
เกษตร/ประมง
 
เครื่องมือ/เครื่องจักร
 
เวชสำอาง/ เวชภัณฑ์
 
การแพทย์
 
อาหาร/เครื่องดื่ม
 
อิเล็กทรอนิกส์
 
สื่อการเรียน
 
เครื่องประดับ
  • เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด
  • ทรัพย์สินทางปัญญาของ สวทช. คือคำตอบที่รอท่านอยู่
  •   ดูทั้งหมด