สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
Technology Licensing Office
ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
นักวิจัย
ดร.กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป
หน่วยงาน
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
สถานะงานวิจัย
บริษัท คัสตอมไมซ์ เทคโนโลยี จำกัด รับถ่ายทอดเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555