สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
Technology Licensing Office
ระบบบริหารการตัดเหล็กเส้น
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
นักวิจัย
นายกิตติพงศ์ เอกไชย
หน่วยงาน
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
สถานะงานวิจัย
บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง รับถ่ายทอดเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554