สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
Technology Licensing Office
โลหะ-เมทไธโอนีนคีเลต
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
นักวิจัย
ดร.วรรณพ วิเศษสงวน
หน่วยงาน
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
สถานะงานวิจัย
บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด รับถ่ายทอดเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
โลหะ-เมทไธโอนีนคีเลต คือสารประกอบเชิงซ้อนที่เกิดจากแร่ธาตุประจุบวกมาสร้างพันธะยึดกับสารกลุ่ม Poly dentate ligand