สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
Technology Licensing Office
ภาพงาน Thailand Tech Show 2017


งาน Thailand Tech Show 2017
INNO – FUSION : ‘Power Up Business with STI’ “เสริมพลังธุรกิจด้วยวิทย์และนวัตกรรม”
โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 20-24 กันยายน 2560 ณ ฮอลล์ 106 ไบเทค บางนา