สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
Technology Licensing Office
ภาพและข่าว LES Thailand บริจาคหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์เจล แก่โรงพยาบาลสงฆ์

 

  

On 18th of March 2020, Mr. Chalermpol Tuchinda, Vice President of NSTDA, as the President of the Licensing Executives Society Thailand (LES Thailand) together with the working committee, met an executive team of the Priest hospital to donate hygienic masks and sanitizer gels at the Priest hospital, Bangkok.

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา คุณเฉลิมพล ตู้จินดา รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในฐานะประธานสมาคมการบริหารการอนุญาตให้ใช้สิทธิ (ประเทศไทย) - Licensing Executives Society (Thailand) พร้อมด้วยทีมบริหารสมาคมฯ เป็นตัวแทนมอบหน้ากากอนามัย และแอลกอฮล์เจล บริจาคแก่โรงพยาบาลสงฆ์ ราชเทวี กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้งานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล