สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
Technology Licensing Office
ภาพข่าวงานประชุม Presidents’ Summit ที่ ประเทศญี่ปุ่น
Third Regional Conference for Presidents and Vice-Presidents of Universities and Research Institutions on Creating an Enabling Intellectual Property Environment for Technology Development Management, and Commercialization (Presidents’ Summit)
Managements
        เมื่อวันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน 2561 ที่ ผ่านมา นายเฉลิมพล ตู้จินดา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ พร้อมทีมบริหารสำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยีของ สวทช. ในฐานะหน่วยประสานงานโครงการ WIPO Enabling Intellectual Property Environment (EIE) ในประเทศไทย ได้เดินทางเข้าร่วมงานประชุม Third Regional Conference for Presidents and Vice-Presidents of Universities and Research Institutions on Creating an Enabling Intellectual Property Environment for Technology Development Management, and Commercialization (Presidents’ Summit) ซึ่งจัดขึ้นโดย องค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (WIPO) ณ Okinawa Institute of Science and Technology เมืองโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น
        โดยในการประชุมครั้งนี้ มุ่งเน้นความสำคัญและระบบนิเวศน์ของการถ่ายทอดเทคโนโลยี ผลักดันให้เกิดความร่วมมือกับภาคเอกชน และการพัฒนา Start-Ups โดยเปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภายใต้โครงการจากประเทศไทย ได้แก่ กรมทรัพย์สินทางปัญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และหน่วยงานภายใต้โครงการฯ จากประเทศอื่น ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศศรีลังกา ประเทศอิหร่าน ได้ร่วมหารือการดำเนินโครงการ และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ประกอบการญี่ปุ่น อันจะเป็นแรงผลักดันผลงานวิจัยของภาครัฐไปใช้ประโยชน์ต่อไป
Chalermpon Meeting2
Pie2 Board
Meeting1 Chart