สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี
Technology Licensing Office
ขอเชิญส่งผลงานทรัพย์สินทางปัญญา เข้าประกวดรางวัล IP CHAMPION 2020

หากคุณมีผลงานสร้างสรรค์ หรือ นวัตกรรมที่บรรเจิดล้ำค่า

แล้วต้องการขยายยอดความคิด สู่ธุรกิจและชื่อเสียง

" IP CHAMPION คือคำตอบ "

 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมส่งผลงานทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเข้าประกวด IP Champion 2020

 ชิงรางวัลทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น จำนวน 4 สาขา (16 รางวัล)

- สาขาสิทธิบัตรการประดิษฐ์

- สาขาสิทธิบัตรการออกแบบ

- สาขาลิขสิทธิ์

- สาขาเครื่องหมายการค้า

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ หรือดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ http://www.ipthailand.go.th

ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 15 พฤษภาคม 2563