การฝึกอบรมเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพพืช “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นพื้นฐาน” ปี 2566

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ร่วมกับ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 📢📢 ขอเชิญชวนน้องๆ เยาวชนที่สนใจเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช เข้าร่วมฝึกอบรมเฉพาะทางเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร ประจำปี 2566    “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นพื้นฐาน” 🚩สนใจนัดหมายเวลาฝึกอบรม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 5297100 ต่อ 77220 (คุณเสาวณีย์) หรือ 📧 อีเมล์ saowanee@nstda.or.th หรือ 🌏ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมที่… 
 

Share:

Facebook
Twitter