เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด >> พลังงานและสิ่งแวดล้อม

เครื่องหีบปาล์มระดับชุมชน


Download : TT 05_เครื่องหีบปาล์ม.pdf

ทีมวิจัย

 

  หัวหน้าโครงการ ดร.เอกรัตน์  ไวยนิตย์และ คณะศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ  และทีมวิจัยบริษัท  เกรทอะโกร  จำกัด


สถานะงานวิจัย

  ยื่นจดสิทธิบัตร  ตามเลขที่คำขอ 0801002859


 

ผู้ทรงสิทธิ
   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ร่วมกับบริษัท  เกรทอะโกร  จำกัด

 

ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความสำคัญของปัญหา
   จากการส่งเสริมให้มีการปลูกปาล์มในพื้นที่ต่างๆนอกเหนือจากภาคใต้ที่ประสบผลสำเร็จในการปลูกปาล์มเพื่อผลิตเป็นน้ำมันแล้ว แนวทางการพัฒนาชุมชนและเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตและแปรรูปสินค้าการเกษตร กำลังได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ เนื่องจากสามารถสร้างชุมชนพึ่งตนเองแบบยั่งยืนพร้อมสร้างความแข็งแกร่งด้านสังคมและเศรษฐกิจให้กับชุมชน การพัฒนาระบบการผลิตน้ำมันปาล์มแบบไม่ใช้ไอน้ำขนาดเล็ก กำลังผลิต 1.5. ตันทะลายปาล์ม/ชั่วโมง หรือ 1 ตันผลปาล์มร่วง/ชั่วโมง สามารถตอบสนองแนวคิดการพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน โดยมุ่งเน้นที่ชุมชนที่มีการปลูกปาล์ม และต้องเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์การเกษตรด้วยการแปรรูปเป็นน้ำมันปาล์มก่อนส่งจำหน่ายต่อไป นอกจากนี้ สามารถผลิตพลังงานใช้งานภายในชุมชน เช่น ไบโอดีเซล ใช้งานภายในชุมชนพร้อมกับการเพิ่มมูลค่าให้เศษเหลือทิ้งทางการเกษตร


สรุปเทคโนโลยี
   ระบบการสกัดน้ำมันปาล์มแบบไม่ใช้ไอน้ำขนาด 1 ตันผลปาล์มต่อชั่วโมง ถูกพัฒนาขึ้นมาให้เหมาะสมกับการใช้งานในระดับชุมชน ซึ่งกระบวนการสกัดน้ำมันปาล์มแบบดั้งเดิมไม่สามารถตอบสนองกับเงื่อนไขและข้อจำกัดของการใช้งาน ระบบการสกัดน้ำมันปาล์มแบบไม่ใช้ไอน้ำนี้มีข้อเด่น คือ ใช้พื้นที่ตั้งโรงงานเล็ก ลดการใช้พลังงาน ดูแลรักษาง่าย ไม่ก่อให้เกิดน้ำเสีย สามารถเคลื่อนที่ได้ ผลิตน้ำมันปาล์มเกรดเอ และกากเหลือจากกระบวนการผลิตสามารถใช้เป็นอาหารสัตว์ได้


ข้อมูลด้านเทคนิค
  กำลังการผลิต ประมาณ 1.0 ตันผลปาล์มต่อชั่วโมง           การควบคุมการทำงาน PLC
  อุณหภูมิการอบผลปาล์ม 80 - 120 องศาเซลเซียส            รูปแบบการทำงาน ทำงานต่อเนื่องแบบกึ่งอัตโนมัติ
  อุณหภูมิเฉลี่ยการทำงาน 80 - 120 องศาเซลเซียส           ความชื้นของน้ำมันปาล์ม น้อยกว่า 0.5 %
  การติดตั้งเครื่องจักรหลัก ภายในตู้คอนเทเนอร์ขนาด 40 ฟุต  ปริมาณกรดไขมันอิสระ 0.9 - 2.0 %
  เชื้อเพลิงสำหรับแหล่งกำเนิดความร้อน ก๊าซธรรมชาติเหลว    ระดับคุณภาพน้ำมัน เกรด เอ
  ระบบไฟฟ้า สามเฟส และ เฟสเดียว                               ส่วนประกอบเพิ่มเติม ลานเทปาล์มขนาด 4 ม. X 6 ม.

 


  จุดเด่นของเทคโนโลยี
   เหมาะสำหรับใช้ในการผลิตน้ำมันปาล์มระดับชุมชน มีกำลังการผลิตประมาณ 1.0 ตันผลปาล์มต่อชั่วโมง หรือรองรับพื้นที่การเพาะปลูกปาล์มขนาดประมาณ 1500 ไร่ ปราศจากอุปกรณ์กำเนิดไอน้ำใช้งานในระบบ ทำให้ช่วยเพิ่มความสะดวกในการควบคุมการทำงาน ของระบบผลิตและไม่จำเป็นต้องติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย นอกจากนี้ ยังเป็นระบบสกัดน้ำมันปาล์มที่มีการทำงานต่อเนื่องแบบกึ่งอัตโนมัติ
• ประโยชน์ในการนำไปใช้งาน
  1. ใช้ผลิตน้ำมันปาล์มระดับชุมชน (ใช้พื้นที่ตั้งโรงงานขนาดเล็ก) ติดตั้งง่าย ใช้งานสะดวก ดูแลรักษาง่าย ไม่มีน้ำเสีย ผลิตน้ำมันปาล์มเกรดเอ และได้กากใช้วัตถุดิบผลิตอาหหารสัตว์
  2. พัฒนาเทคโนโลยีขึ้นภายในประเทศที่เหมาะสมกับเงื่อนไขการใช้งานในแต่ละท้องถิ่น และเพิ่มศักยภาพให้อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักรในประเทศ
  3. ลดการใช้พลังงานในการขนส่งวัตถุดิบ และการผลิตน้ำมันปาล์ม

 

สถานภาพเบื้องต้น
  งานวิจัยเสร็จสิ้นสมบูรณ์และพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี

 

รูปแบบความร่วมมือ
  1. เสาะหาผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีเพื่อการผลิตและจำหน่าย

  2. กรณีผู้สนใจใช้งานเครื่องหีบปาล์มระดับชุมชนสามารถติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้

 

 

 

 

สนใจผลิตภัณฑ์ ติดต่อได้ที่ :

1. บริษัท สยาม โกล์ด แมชชีน จำกัด (ชื่อเดิม คือ บริษัท สยาม ดุท เคพีเอ็น ไมนิง อินเตอร์ เทรด จำกัด)

59/113 ต.ลาดสวาย  อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทร. 0-2577-3818, 0-2577-1844 ติดต่อ  คุณศิริพร   ใจดี

Email : n.siripron@gmail.com


2. บริษัท ปาล์ม เพรสซิ่ง เทคโนโลยี จำกัด

115/8-9 หมู่ที่ 2 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน  จ.นครปฐม 73220

โทร.08-7106-0005, 08-3700-9450  ติดต่อ คุณพงษ์ศักดิ์ หมู่ตระกูลเจริญ

 

สนใจรับถ่ายทอดเทคโนโลยี ติดต่อได้ที่:

คุณชลาลัย ซัตตั้น

สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

โทร 0-2564-7000 ต่อ 1617

Email : chalalai@tmc.nstda.or.th


รหัสโครงการ