| 25 มี.ค. 62 | 26 มี.ค. 62 | 27 มี.ค. 62 | 28 มี.ค. 62 |

สถานที่

ห้องประชุม ช่วงเช้า
(09.00 - 12.00 น.)
ช่วงบ่าย
(13.30 - 16.30 น.)
อาคาร 14
(CC)
CC-309
(Auditorium)
 

 Smart Farm: เกษตรไทย ยุค 4.0

Presentation วิทยากร
นายสุระเทพ สุระสัจจะ
นายสมบูรณ์ งามเสงี่ยม
พันโทกิติภูมิ เขียนนุกูล
นายชัชวาลย์ ใกล้อินทร์
 CC-301    
 CC-305    
 CC-306    
 CC-307    
 CC-308    
 CC-403    
 CC-404    
 CC-405    
อาคาร 1
(CO)
 CO-113
(Auditorium)
 

 Presidents Forum (Closed Session)

Presentation วิทยากร
Prof. James C. Liao
Prof. Yeong-Her Wang
Dr. Raj Thampuran
Dr. Eden Y Woon
Dr. Narong Sirilertworakul
สาระสำคัญจากการนำเสนอของผู้นำองค์กรในแต่ละหน่วยงาน
อาคาร 3
(BIOTEC)
 BT-122
(Auditorium)
   
อาคาร 18
(SSH)
Auditorium  

Science isn’t finished until it’s communicated
(Closed Session)

สรุปประเด็น

Lecture I
Lecture II
อาคาร 19
(INC II)
 Business Center
(อาคาร D)