ถ้าท่านคือ
นักธุรกิจ นักอุตสาหกรรม และนักลงทุนที่มีความสนใจพัฒนาและลงทุนธุรกิจเทคโนโลยี

หากท่านกำลังมองหา
โอกาส แรงบันดาลใจ พันธมิตร และโซลูชั่นสำหรับธุรกิจของท่าน

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม
Openhouse NSTDA& Friend โดย สวทช. และประชาคมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ร่วมเปิดบ้านต้อนรับนักธุรกิจ นักอุตสาหกรรมและนักลงทุนที่สนใจ ได้เยี่ยมชมเทคโนโลยีจากศักยภาพของบุคลากรวิจัยและห้องปฏิบัติการ สวทช. ตลอดจนนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ธุรกิจจากบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ พร้อมคำแนะนำบริการและมาตรการสนับสนุนภาคเอกชนของสวทช. ที่จะเป็นตัวช่วยให้การนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปเพิ่มศักยภาพและกำไรให้กับธุรกิจไม่ใช่เรื่องยาก

เมื่อใดและที่ไหน
วันที่ 26-27 มีนาคม 2562 (วันละ 2 รอบ เช้า-บ่าย) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ. ปทุมธานี

เส้นทางเยี่ยมชมและกลุ่มอุตสาหกรรม

1. Modern agriculture - เทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนรูปแบบการทำการเกษตรให้ได้ผลผลิตเพิ่มชึ้น ปลอดภัยมากขึ้น และใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าที่สุด
2. Food for the future - เทคโนโลยีที่ช่วยปรับอาหารให้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ และทำให้อาหารเพื่อสุขภาพมีรสชาติอร่อย ตอบสนองทุกความต้องการของผู้บริโภค
3. Cosmeceutical - เทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนสมุนไพรไทยให้เป็นสารมูลค่าสูงด้วยนาโนเทคโนโลยีและนำไปต่อยอดเป็นเครื่องสำอางคุณภาพสูง
4. Industrial microbe - ขับเคลื่อนไปกับขบวนเศรษฐกิจฐานชีวภาพด้วยคลังจุลินทรีย์ โรงงานต้นแบบ และตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีชีวภาพ
5. Mobility - เทคโนโลยีที่จะทำให้การเดินทางในเมืองคล่องตัว พาหนะที่ลดมลพิษ และการควบคุมคุณภาพของรถยนต์ให้ได้มาตรฐาน
6. Digital Transformation - หมุนไปพร้อมกับโลกของข้อมูลและการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
7. Energy - รีชาร์จธุรกิจด้วยนวัตกรรมด้านพลังงาน ที่มาพร้อมกับมาตรฐานและการวิเคราะห์ทดสอบ

วันที หัวข้อ
  26 มีนาคม  
(เช้า)
  A1-Modern agriculture   A2-Food for the future   A3-Cosmeceutical   A4-Industrial microbe   A5-Mobility .
  26 มีนาคม  
(บ่าย)
  B1-Modern agriculture   B2-Food for the future   B3-Cosmeceutical   B4-Industrial microbe   B5-Digital transformation   B6-Energy
27 มีนาคม  
(เช้า)
  C1-Modern agriculture   C2-Food for the future   C3-Cosmeceutical   C4-Industrial microbe   C5-Mobility .
  27 มีนาคม  
(บ่าย)
  D1-Modern agriculture   D2-Food for the future   D3-Cosmeceutical   D4-Industrial microbe   D5-Digital transformation   D6-Energy