สอบถามข้อมูลการจัดงาน ติดต่อที่
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 0-2564-7000
Call Center : 0-2564-8000
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Line ID : @NSTDA
แผนที่เดินทาง