Previous
Next

ข่าวประชาสัมพันธ์

สวทช. ประกาศผู้ได้รับรางวัล “เครื่องพิมพ์สามมิติ” โครงการสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โคมไฟลูกบาศก์ จากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

สวทช. ประกาศผู้ได้รับรางวัล “เครื่องพิมพ์สามมิติ” โครงการสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โคมไฟลูกบาศก์ จากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

25 ตุลาคม 2565 ที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี : ดร.สมบุญ สหสิทธิวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช.) เปิดเผยว่า ตามที่ โครงการสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โคมไฟลูกบาศก์ จากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

Read More »

กิจกรรม

ขอเชิญชวนสถานศึกษาใน โครงการฯ เข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาถอดบทเรียนการสร้างสมรรถนะนักเรียนสู่อนาคต ด้วย Fabrication Lab

ขอเชิญชวนสถานศึกษาใน โครงการฯ เข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาถอดบทเรียนการสร้างสมรรถนะนักเรียนสู่อนาคต ด้วย Fabrication Lab

เข้าร่วมการเสวนาในรูปแบบออนไลน์ เรื่อง “ถอดบทเรียนการสร้างสมรรถนะนักเรียนสู่อนาคต ด้วย Fabrication Lab”ในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.

Read More »

More Articles …

Post Views: 540