ขอเชิญชวนโรงเรียนในโครงการ FabLab เข้าร่วมกิจกรรมการส่งรายงานชิงรางวัลเครื่องพิมพ์ 3 มิติ
ขอเชิญชวนนักเรียน ม.ปลาย เข้าร่วมกิจกรรมประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์-สื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ขอเชิญชวนโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โคมไฟลูกบาศก์ จากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ
ขอเชิญชวนสถานศึกษาใน โครงการฯ เข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาถอดบทเรียนการสร้างสมรรถนะนักเรียนสู่อนาคต ด้วย Fabrication Lab
ขอเชิญชวนสถานศึกษาในโครงการฯ เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบ่มเพาะครูสู่นักเรียน”
หนังสือเชิญชวนสถานศึกษาในโครงการ FabLab 150 แห่ง เข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวด FabLab2020
ขอเชิญชวนสถานศึกษาใน โครงการฯ เข้าร่วมกิจกรรมประกวดทักษะการพัฒนาต้นแบบทางวิศวกรรมระดับประเทศ (FabLab Thailand Student Design and Engineering Project Competition 2020)
โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab)
พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน พัฒนาทักษะชีวิต พัฒนาความคิด ผลิตนวัตกรไทย
เปิดรับสมัคร โครงการนวัตกรรมเยาวชนลดเปลี่ยนโลก
FABLAB CMU
ประกาศผลผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีม
ประกาศผลผู้เข้ารอบภูมิภาค โครงการประกวดการพัฒนาต้นแบบทางวิศวกรรมระดับประเทศ
กําหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (ภาคเหนือ)
กําหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
กําหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (ภาคกลาง)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ รอบภาคกลาง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมเพื่อจุดประกายไอเดีย พิชิตเงินรางวัลกว่า 150,000 บาท
FabLab Thailand Student Design and Engineering Project Competition 2018 ตามภูมิภาค
ร่วมสมัครโครงการประกวดการพัฒนาต้นแบบทางวิศวกรรมระดับประเทศผ่านระบบออนไลน์
FabLab Thailand Student Design and Engineering Project Competition 2018
กำหนดการปฐมนิเทศโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab)
กิจกรรม FabLab : กิจกรรม “การอบรมครู จัดการโครงงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม เพื่อการศึกษา”
กำหนดการปฐมนิเทศโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab)
ประกาศรายชื่อสถานศึกษา/แหล่งเรียนรู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วม โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab)
Post Views: 167