ภาพกิจกรรมการมอบรางวัล “เครื่องพิมพ์สามมิติ” จากกิจกรรมการส่งรายงานชิงรางวัล สำหรับโรงเรียนในโครงการ FabLab

ประกาศผลกิจกรรมประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ – สื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์

Read More »

More Articles …

Post Views: 675