“ไวมาก” (Wireless sensor network for Management and Remote Control: WiMaRC) คือ ระบบตรวจวัดสภาวะแวดล้อมด้วยเซนเซอร์แบบเครือข่ายไร้สายเพื่อการจัดการและควบคุมอัตโนมัติ แสดงผลแบบเรียลไทม์ (real time) ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน (web application) โดยเก็บข้อมูลและรูปภาพผ่าน IoT Cloud Platform เพื่อติดตาม วิเคราะห์และบริหารจัดการในรูปแบบดิจิทัล รองรับเซนเซอร์หลากหลายรูปแบบ

สื่อความรู้

> (ใบปลิว) “ไวมาก” ระบบตรวจวัดสภาวะแวดล้อมด้วยเทคโนโลยี IoT (ข้อมูลปี 2021)
> (โปสเตอร์) WiMaRC (ไวมาร์ค) ระบบตรวจวัดด้วยเซนเซอร์แบบเครือข่ายไร้สายและควบคุมอัตโนมัติ (ข้อมูลปี 2019) 
> (โปสเตอร์) จุดเรียนรู้ระบบเซนเซอร์แบบเครือข่ายไร้สายในฟาร์ม เพื่อการควบคุมและบริหารจัดการ (FARM WiMaRC) พื้นที่จุดเรียนรู้สวนมังคุด จ.จันทบุรี
> (คลิปวิดีโอ) ระบบเซนเซอร์แบบเครือข่ายไร้สายเพื่อการควบคุมและบริหารจัดการในแปลงทุเรียน
> (คลิปวิดีโอ) WiMaRC the series: Smart technology เพื่อการเกษตร 
> (คลิปวิดีโอ) WiMaRC the series: การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีไวมาก (WiMaRC)
> (คลิปวิดีโอ) Club Farmday ตอน สถานีสมาร์ท ฟาร์มเมอร์
> (บทความ) รู้ใช้ ‘ข้อมูลสภาวะแวดล้อม’ ทำสวนทุเรียนได้ ‘ประหยัด ปลอดภัย’
> (บทความ) รู้จักและรู้ใช้ IoT …ก้าวสำคัญของเกษตรกรไทย
> (บทความ) “ข้อมูล” อาวุธสำคัญของเกษตรยุคใหม่
> (บทความ) “สถานีตรวจวัดสภาพอากาศ” เครื่องมือช่วยทำเกษตร
> (บทความ) ทำเกษตรให้แม่นยำ … “สถานีตรวจวัดสภาพอากาศ” ช่วยได้

 

ไวมาก (WiMaRC) ระบบตรวจวัดสภาวะแวดล้อมด้วยเทคโนโลยี IoT