ปี 2563
ปทุมมาเบ่งบาน เที่ยวห้วยสำราญสุขใจ
สวทช.-วิทย์สัญจร จ.เชียงใหม่
ปี 2562
งานประชุมวิชาการประจำปี สวทช.
สวทช.-วิทย์สัญจร จ.สงขลา
ปี 2561
งานประชุมวิชาการประจำปี สวทช.
สวทช.-วิทย์สัญจร จ.อุบลราชธานี
สวทช.-วิทย์สัญจร จ.อุดรธานี
ปี 2560
งานประชุมวิชาการประจำปี สวทช.