ภาพกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น”

30 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา FabLab บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. ได้มีโอกาสเปิดบ้านต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนธัญรัตน์ ในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น” สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งกิจกรรมนี้น้อง ๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สามมิติและนวัตกรรมต่างๆ ที่เกิดจากเครื่องพิมพ์สามมิติ (3D printer) เรียนรู้การใช้โปรแกรม Tinkercad และลงมือปฏิบัติสร้างสรรค์ชิ้นงานจนได้ผลงานของตนเอง นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น คำสั่งพื้นฐานในการควบคุมบอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright อีกด้วย

Share:

Facebook
Twitter