ภาพกิจกรรม Design and create masterpiece, with Laser cutting machine (3 ส.ค. 65)

3 สิงหาคม 2565 น้องๆ มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ร่วมทำกิจกรรมฝึกทักษะทางวิศวกรรมเพื่อพัฒนานวัตกรรุ่นเยาว์ “Design and create masterpiece, with Laser cutting machine” โดยน้องๆ ได้เรียนรู้เรื่องพื้นฐานการออกแบบภาพ 2 มิติ เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม NanoCAD 5 และโปรแกรม AutoLaser และลงมือปฏิบัติสร้างสรรค์ชิ้นงานจนได้ผลงานของตนเอง สนใจความสนุกแบบนี้ มาที่.. โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ได้นะคะ

Share:

Facebook
Twitter