กิจกรรมค่ายหนึ่งวัน (One Day Camp)

One Day Camp  ตอน  เส้นทางอาชีพนักวิทยาศาสตร์
One Day Camp  ตอน  กิจกรรมท้าประลองคิด..กับวิทยาศาสตร์รอบตัว
One Day Camp  ตอน  สนุกกับพันธุศาสตร์
One Day Camp  ตอน  หุ่นยนต์ล้อเดียว

» แนวทางการดำเนินกิจกรรม
เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นสร้างความตระหนัก จุดประกาย และสร้างแรงบันดาลใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านการลงมือทดลอง และฟังบรรยายโดย นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ ในสาขาต่างๆ

» สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากกิจกรรม
   1. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เกิดแรงบันดาลใจและสนใจทำงานสายอาชีพนักวิทยาศาสตร์
   2. นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
   3. สร้างความตระหนักและเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีอยู่รอบตัว

» กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย – มัธยมศึกษา 60-90 คน

» ระยะเวลา : กิจกรรม 1 วัน

» ค่าใช้จ่าย : 300 – 500 บาท/คน/วัน (ราคาไม่รวม vat)

» สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 0 2529 7100 ต่อ 77207 (คุณเอกลักษณ์)

Share:

Facebook
Twitter