Ross (รอส) Motion-assist Exosuit รุ่น Back support เทคโนโลยีชุด Exo-Suit ช่วยในการเคลื่อนไหวและป้องกันการบาดเจ็บสำหรับบุคลากรทางการพยาบาลและผู้ดูแลผู้ป่วย

ชื่อผลงานวิจัย

Ross (รอส) ชุด Motion-assist Exosuit รุ่น Back support

ชื่อเจ้าของผลงาน

ดร.ศราวุธ เลิศพลังสันติ

ความคืบหน้าของงานวิจัย

อยู่ระหว่างการเจรจารถ่ายทอดเทคโนโลยี

รูปแบบนำเสนอ

Onsite

ที่มาหรือความสำคัญของงานวิจัย

อาการปวดหลังส่วนล่างที่เกิดจากความผิดปกติของระบบกระดูก และกล้ามเนื้อ เป็นหนึ่งในปัญหาที่พบได้บ่อยในกลุ่มอาชีพบุคลากรทางการพยาบาล ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและทำให้เกิดการหยุดหรือย้ายงาน ทำให้สถานพยาบาลต้องสูญเสียกำลังคน และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณวุฒิ และประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยไป ในปัจจุบันแม้ว่าจะมีผลิตภัณฑ์เพื่อแก้ปัญหา และช่วยลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บปวดหลังที่มีความหลากหลาย ตั้งแต่ เข็มขัดรัดเอว เข็มขัดพยุงหลัง เสื้อพยุงหลังคาดไหล่ ที่มีราคาไม่สูง จนไปถึงชุดสวมใส่แบบที่มีกลไกช่วยเสริมแรง หรือที่เรียกว่า “Exoskeleton” ที่มีความซับซ้อนในการออกแบบ และมีราคาสูง อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์เหล่านี้ยังมีจุดด้อยต่างๆ ได้แก่ ความไม่สะดวกต่อการใช้งาน (เนื่องจากไม่มีกลไกปรับแรงที่เป็นอัตโนมัติ ทำให้เกิด “แรงต้าน” ในบางกิจกรรม) มีน้ำหนักมาก ไม่ได้ช่วยป้องกันการบาดเจ็บได้จริง

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

จากโจทย์นี้ MTEC สวทช. ได้ร่วมกับเครือข่ายฯ ออกแบบนวัตกรรมชุดสูท ที่มีชื่อเล่นว่า “รอส” Ross – Motion-assist Exosuit รุ่น Back support ซึ่งมีลักษณะเป็นชุดอุปกรณ์ที่สามารถสวม และสะพายเข้ากับร่างกาย ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับบุคลากรทางการพยาบาล ได้แก่ พยาบาล เวรเปล หรือบุคคลทั่วไปที่ดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน เพื่อเพิ่มสมรรถภาพของชุดพยุงหลังฯ ให้สามารถป้องกันการบาดเจ็บของบุคลากรทางการพยาบาลรวมถึงผู้ดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว

จุดเด่นของงานวิจัย
  • สามารถช่วยลดภาระของกล้ามเนื้อส่วนหลัง ที่มีผลต่อความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของระบบกระดูก และกล้ามเนื้อในระหว่างการเคลื่อนไหว ในการปฏิบัติงานดู แลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ ได้แก่ การยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การพลิกตัวผู้ป่วย การประคองผู้ป่วย และก้มยกของ 
  • สำหรับผู้ปฏิบัตงานที่สามารถสวมใส่หรือถอดชุดได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว พร้อมใช้งานได้ทันที 
  • น้ำหนักเบา
  • ใช้งานง่าย
  • สามารถผลิตอุปกรณ์นี้ได้โดยใช้วัสดุในประเทศเป็นหลัก 
กลุ่มเป้าหมาย

พยาบาล เวรเปล หรือบุคคลทั่วไปที่ดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน ที่ต้องยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การพลิกตัวผู้ป่วย การประคองผู้ป่วย และก้มยกของ เป็นประจำ

ติดต่อสอบถาม

ดร.ศราวุธ เลิศพลังสันติ