ผลงานที่นำเสนอ
ผลงานเด่น สวทช.
โมเดลการผลิตสารทางชีวภาพเป้าหมาย
(Smart-BIOact)
เปลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสำหรับการแพทย์ฉุกเฉิน
(PETE เปลปกป้อง)
เครื่องบำบัดและฆ่าเชื้อในอากาศภายในอาคาร
(Innovative Air Cleaner)
ชุดตรวจโควิด-19 ด้วยเทคนิคแลมป์เปลี่ยนสีในขั้นตอนเดียว
(COXY-AMP)
ไฮบริดชัวร์ การตรวจความบริสุทธิ์เมล็ดพันธุ์อย่างแม่นยำและรวดเร็ว
(HybridSure)
ผลงานเด่นพันธมิตร
ชุดตรวจแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19
(PSU COVID-19)
นวัตกรรมการคงสภาพสมุนไพรสดโดยใช้ RF Dry Blanching ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ คงสภาพสีและกลิ่นรสของสมุนไพรในฟิล์มบริโภคได้พร้อมปรุง
(RF Dry Blanching)
มหัศจรรย์สีสันยางพารา
(The Amazing Rubber Paint)
แผ่นฟิล์มถนอมอาหารและยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์
(Activ-Pack-19)
ออฟติบอท
(Optibot)
หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวีซีแบบแหล่งกำเนิดรังสีเคลื่อนที่
(AGV-Cobot UVC)